euthanasie

Wat :

U kan uw wil over het levenseinde en uw eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval u niet meer in staat bent om uw wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma.

Hoe :

De wilsverklaring wordt geregistreerd door de dienst Burgerzaken in de databank van de F.O.D. Volksgezondheid. U meldt zich hiervoor aan bij het loket burgerzaken met de ingevulde en ondertekende wilsverklaring. U krijgt een ontvangstbewijs van de registratie.

De wilsverklaring moet worden opgesteld in aanwezigheid van 2 getuigen, waarbij minstens één van beide getuigen geen materieel belang heeft bij het overlijden van de betrokkene. Beide getuigen dienen de wilsverklaring mee te ondertekenen.
Let op: De verklaring moet om de 5 jaar hernieuwd worden. De indiener moet hier wel zelf over waken. De herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als de eerste indiening d.m.v. een nieuwe verklaring. U kunt ook op elk moment uw verklaring intrekken.

De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Formulier :

Het formulier kan je hier downloaden : formulier wilsverklaring inzake euthanasie (pdf, 17.0 kB) .

Bevolking

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 57
F 09/218 76 50
burgerzaken@sint-laureins.be