aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Opheffing ophokplicht pluimvee en vogels


Minister van landbouw David Clarinval heeft op advies van het FAVV beslist om vanaf 6 april 2021 het ophokken van pluimvee en vogels bij particuliere houders op te heffen.

In de afgelopen weken is de situatie dermate gunstig geëvolueerd dat de maatregel nu kan opgeheven worden.
We benadrukken dat deze gunstige evolutie niet betekent dat het vogelgriepvirus al volledig verdwenen is uit de wilde vogels.
Ons land ligt op dit ogenblik op de grens van de probleemzone voor vogelgriep in Europa.
Dat betekent dat er waarschijnlijk nog virus aanwezig is bij wilde vogels in ons land, maar het risico op besmetting van gehouden pluimvee en vogels is wel voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen.
Let wel, net omwille van dit restrisico:

  • blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, voorlopig verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt;
  • worden de andere voorzorgsmaatregelen, in begrepen het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven, voorlopig nog niet versoepeld. 

Meer info: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

Terug naar alle nieuws