aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Vermoeden van Covid-19?


Wat zijn Covid-19 klachten?

Minstens één van volgende hoofdsymptomen:

 • plots ontstaan van hoest, kortademigheid, pijn op de borst
 • of plots reuk- of smaakverlies.

Minstens twee van de volgende symptomen:

 • snotneus,
 • spierpijn,
 • vermoeidheid,
 • keelpijn,
 • hoofdpijn,
 • sterk vermageren,
 • waterige diarree,
 • plotse verwardheid of plotse val.

Heb je een van de symptomen? Neem in de eerste plaats contact op met je huisarts.

Indien jouw huisarts je niet meer dezelfde dag kan onderzoeken binnen de eigen praktijk dan wordt aan de huisarts gevraagd om te beoordelen of je de volgende dag bij hem/haar terecht kunt.

Indien jouw huisarts inschat dat jouw toestand een onderzoek dezelfde dag vereist, kan je een afspraak make via de website van de huisartsenwachtpost.

Zorgmeldpunt Meetjesland (triagecentrum Eeklo)

Het zorgmeldpunt Meetjesland (triagecentrum Eeklo) werkt enkel op afspraak.

Om wachttijden te voorkomen dienen alle patiënten met symptomen van Covid-19 een afspraak te maken via www.huisartenswachtpostmeetjesland.be.

Kan je zelf geen afspraak maken? Dan kan je hiervoor zeker terecht bij je huisarts, familie, vrienden, … .

Zonder afspraak wordt geen onderzoek of test uitgevoerd.

Aanmeldprocedure:

 • Meld je aan met jouw bevestigingse-mail. Dit kan zowel digitaal als uitgeprint.
 • Het dragen van een mondmasker (op de correcte manier) is verplicht.
 • Handen ontsmetten bij aankomst is verplicht.
 • Meld je stipt op het vastgelegde uur aan (niet te vroeg, niet te laat). Ben je te vroeg? Wacht in jouw wagen.
 • Breng je e-ID mee (of in afwezigheid ervan andere identificatiegegevens)
 • Ook een medicatielijst kan nuttig zijn om voor te leggen tijdens de consultatie.

Geen symptomen?

Vanaf maandag 23 november worden mensen zonder symptomen opnieuw getest.

Je kan hiervoor een afspraak maken via de website van de Huisartsenwachtpost.

Meer info op www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

quarantaine of isolatie

Terug naar alle nieuws