aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Belastingen en retributies

Belastingen:

De financiële dienst is onder meer verantwoordelijk voor het innen van de gemeentelijke belastingen en retributies.

Belastingen zijn de bijdragen tot financiering van de uitgaven verbonden aan de uitoefening van de maatschappelijke taak van de gemeente.  Volgende belastingreglementen werden tijdens de gemeenteraadszitting van 19 december 2019 goedgekeurd en zijn in onze gemeente van kracht:

Publicatiedatum: 27 december 2019

- Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (pdf, 149.9 kB) (geldig tot en met 31 december 2025)

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing (pdf, 140.5 kB) (geldig tot en met 31 december 2025)

- Algemene gemeentebelasting (pdf, 170.2 kB) (geldig tot en met 31 december 2025)

- Belasting op tweede verblijven (pdf, 210.6 kB) (geldig tot en met 31 december 2025)

- Belasting op leegstand van gebouwen en woningen (geldig tot en met 31 december 2025)

- Belastingreglement Omgeving (pdf, 410.6 kB) (geldig tot en met 31 december 2025)

- belasting op het afleveren van administratieve stukken (pdf, 26.3 kB)

- belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanvulling (pdf, 23.7 kB)

Retributies:

Retributies zijn vergoedingen die betaald worden om gebruik te mogen maken van diensten die door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld worden.

Volgende retributies werden tijdens de gemeenteraadszitting van 17 oktober 2019 goedgekeurd en zijn in onze gemeente van kracht:

Publicatiedatum 22 oktober 2019

- Retributie op de verkoop van asbestzakken (pdf, 191.4 kB)

Volgende retributies werden tijdens de gemeenteraadszitting van 22 december 2011 goedgekeurd en zijn in onze gemeente van kracht.

Publicatiedatum 13 november 2020

- Retributie voor de levering, plaatsing en het beheer van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (pdf, 270.5 kB)

Volgende retributies werden tijdens de gemeenteraadszitting van 19 december 2019 goedgekeurd en zijn in onze gemeente van kracht.

Publicatiedatum: 27 december 2019:

- Retributie op sluikstorten (pdf, 203.0 kB) (geldig tot en met 31 december 2025)

- Retributie voor de verkoop van zakken voor de ophaling van restafval (pdf, 221.1 kB) (geldig voor onbepaalde duur)

- Retributie voor de verkoop van zakken voor de ophaling van PMD (pdf, 184.4 kB) (geldig voor onbepaalde duur)

- Retributie voor de verkoop van GFT-containers en retributiestickers voor ophaling van het GFT (pdf, 220.7 kB) (geldig voor onbepaalde duur)

- Retributie voor de ophaling van grof huisvuil op afroep (pdf, 199.8 kB) (geldig voor onbepaalde duur)

- Retributie Omgeving (pdf, 200.0 kB) (geldig voor onbepaalde duur)

- Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (pdf, 312.1 kB) (geldig tot en met 31 december 2022)

- Retributie op de ceremonie bij het voltrekken van huwelijken (pdf, 148.9 kB) (geldig tot en met 31 december 2025)

- Retributie op de ceremonie bij het afsluiten wettelijke samenwoning (pdf, 159.1 kB) (geldig tot en met 31 december 2025)

- retributiereglement voor deelname aan jeugdcultuurkampen (pdf, 26.0 kB)

- retributie op begraafplaatsen (pdf, 107.7 kB)

- retributie op het gebruik van de sporthallen en kantine (pdf, 307.3 kB)

- retributie op de toegang tot het milieupark (pdf, 164.6 kB)

- retributie op de toegang tot en de aanbreng van afvalstoffen op het gemeentelijk milieupark - aanpassing (pdf, 30.2 kB)

- retributie op de toegang tot en de aanbreng van afvalstoffen op het gemeentelijk milieupark - aanpassing (pdf, 200.2 kB) (24 november 2011)

- retributie op het gebruik van de gemeentelijke culturele infrastructuur (pdf, 91.0 kB)

- retributiereglement verkoop boek Grenzeloos Sint-Laureins  (pdf, 30.4 kB)(geldig voor onbepaalde duur)

- retributiereglement De Meet (pdf, 691.1 kB)

- retributiereglement 't Kan10tje (pdf, 610.2 kB)

Volgende retributies werden tijdens de gemeenteraadszitting van 20 februari 2020 goedgekeurd en zijn in onze gemeente van kracht:

Publicatiedatum: 28 februari 2020

- retributiereglement The Camerados (pdf, 676.5 kB)

Volgende retributies werden tijdens de gemeenteraadszitting van 19 november 2020 goedgekeurd en zijn in onze gemeente van kracht vanaf 1 januari 2021:

Publicatiedatum: 23 december 2020

- Retributiereglement gebruik gemeentelijke sporthal en kantine Sint-Laureins voor sportactiviteiten (pdf, 673.0 kB)

- Retributiereglement gebruik gemeentelijke sporthal en kantine Watervliet voor sportactiviteiten (pdf, 653.4 kB)

Publicatiedatum: 1 december 2020

- Retributiereglement gebruik gemeentelijk openluchtterrein Sint-Laureins (pdf, 650.5 kB)

Volgende retributies werden tijdens de gemeenteraadszitting van 18 februari 2021 goedgekeurd en zijn in onze gemeente van kracht vanaf 19 februari 2021:

Publicatiedatum: 1 maart 2021

- Retributiereglement verkoop gft-stickers door lokale handelaars (pdf, 379.3 kB)

Financiën

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 49
F 09/379 07 77
financieledienst@sint-laureins.be