aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Belastingen en retributies

Belastingen:

Belastingen zijn de bijdragen tot financiering van de uitgaven verbonden aan de uitoefening van de maatschappelijke taak van de gemeente.  Volgende belastingsreglementen zijn in onze gemeente van kracht:

- aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (pdf, 23.4 kB)

- aanvullende belasting op de personenbelasting - wijzigen gemeenteraadsbeslissing dd. 19.12.2013 (pdf, 223.0 kB)

- algemene gemeentebelasting (pdf, 28.7 kB)

- belasting op de tweede verblijven (pdf, 30.2 kB)

- belasting op het afleveren van administratieve stukken (pdf, 26.3 kB)

- belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanvulling (pdf, 23.7 kB)

- belasting op de afgifte van administratieve stukken door de dienst stedenbouw en milieu (pdf, 41.0 kB)

- belasting op de afgifte van administratieve stukken door de dienst stedenbouw en milieu - wijziging (pdf, 36.0 kB)

- opcentiemen op de onroerende voorheffing (pdf, 104.8 kB)

- belasting op het sluikstorten (pdf, 27.2 kB)

- belasting op het sluikstorten - aanpassing (pdf, 47.0 kB)

- belasting op leegstand van gebouwen en woningen (pdf, 318.9 kB)

- retributiereglement omgevingsvergunning (pdf, 199.7 kB)

Retributies:

Retributies zijn vergoedingen die betaald worden om gebruik te mogen maken van diensten die door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld worden. In Sint-Laureins gaat het om volgende retributies:

- retributiereglement voor deelname aan jeugdcultuurkampen (pdf, 26.0 kB)

- retributie op de ceremonie bij voltrekking van huwelijken (pdf, 24.9 kB)

- retributie op de ceremonie bij afsluiten wettelijke samenwoning (pdf, 25.6 kB)

- retributie op de afgifte van duplicaten van reeds verleende stedenbouwkundige, verkavelings- en milieuvergunningen (pdf, 25.6 kB)

- retributie voor de ophaling van grof huisvuil op afroep (pdf, 27.3 kB)

- retributie op begraafplaatsen (pdf, 107.7 kB)

- retributie op het gebruik van de sporthallen en kantine (pdf, 307.3 kB)

- retributie voor de verkoop van zakken voor ophaling van restafval (pdf, 29.3 kB)

- retributie op de toegang tot het milieupark (pdf, 164.6 kB)

- retributie op de toegang tot en de aanbreng van afvalstoffen op het gemeentelijk milieupark - aanpassing (pdf, 30.2 kB)

- retributie op het uitlenen van feestmateriaal (pdf, 157.7 kB)

- retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (pdf, 250.2 kB)

- retributie op het gebruik van de gemeentelijke culturele infrastructuur (pdf, 91.0 kB)

- retributiereglement verkoop boek Grenzeloos Sint-Laureins (pdf, 30.4 kB)

- retributiereglement omgevingsvergunning (pdf, 199.7 kB)

- retributiereglement De Meet (pdf, 691.1 kB)

- retributiereglement 't Kan10tje (pdf, 610.2 kB)

Financiën

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 49
F 09/379 07 77
financieledienst@sint-laureins.be