aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Heropstart inzameling van asbest


Het dragen van een mondmasker is verplicht op het recyclagepark!

Vanaf 04/08: aanlevering asbest naar recyclagepark (enkel in zakken aan te leveren!)

Vanaf 4 augustus is het in Sint-Laureins opnieuw mogelijk om asbest aan te leveren op het recyclagepark.

Bij deze heropstart zal asbest echter, omwille van veiligheidsredenen, enkel verpakt mogen aangeleverd worden!

Asbest wordt op de recyclageparken niet altijd volgens de regels van de kunst aangebracht en/of gedeponeerd in de containers.

Asbest moet verpakt aangevoerd worden om de inzameling op het park veilig te laten verlopen en het risico op verspreiding van vezels te beperken.

Op het recyclagepark kan je gratis kleine asbestzakken verkrijgen voor het inzamelen van kleine brokstukken asbestcement.

Vanaf 4 augustus moeten ook intacte asbestplaten verpakt worden aangeleverd op het recyclagepark.

Hiervoor voorzien we een nieuw type van platenzakken, deze zakken kunnen 2 platen bevatten en zijn vanaf 27 juli 2020 gratis af te halen op het recyclagepark.

Er mogen vanaf 04/08 GEEN onverpakte asbestplaten of brokstukken aangeleverd worden op het milieupark. Hou rekening met lange wachttijden aan het milieupark. 

Vanaf 03/08: ophalen asbestplatenzakken of bigbags aan huis

Vanaf 27 juli worden de asbestkits (platenzak en beschermingsmiddelen) opnieuw verkocht op de recyclageparken en vanaf 3 augustus worden deze platenzakken opnieuw aan huis opgehaald.

Via de asbestplatenzakken of bigbags kunnen er kleine hoeveelheden asbesthoudend materiaal (ca 40 m² dakoppervlakte) op een veilige manier aan huis te laten ophalen.

De ‘spelregels’ zijn hier ongewijzigd:  

- inwoners kopen een zak/bigbag (inclusief beschermingsmiddelen) op het recyclagepark/dienst Burgerzaken (max 2/ adres; € 30/stuk) – Voor de dienst burgerzaken dient er een afspraak gemaakt te worden op het nummer 09 218 76 57.

- inwoners melden zich aan op www.ivmmilieubeheer.be wanneer de zak gevuld is

- de door IVM aangestelde ophaalfirma regelt de ophaling

- IVM geeft na ophaling resultaten door aan gemeente

NIEUW vanaf 03/08: landbouwbedrijven kunnen asbestplaten laten ophalen

Samen met de OVAM willen IVM en de aangesloten steden en gemeenten ook kleine hoeveelheden asbestplaten van daken van land- en tuinbouwbedrijven ‘aan huis’ ophalen.

Landbouwers die beschikken over een exploitatienummer en/of landbouwnummer kunnen max. 2 afzetcontainers (samen ca 30m³) reserveren voor het inzamelen van asbestplaten op hun bedrijf.

Dankzij de OVAM-subsidies is de bijdrage van de landbouwer beperkt tot € 170/container. Alle overige kosten vallen onder het OVAM-project.

Hoe gebeurt dit praktisch?

- landbouwers dienen een aanvraag in bij de gemeente via een formulier hier (pdf, 621.8 kB) te vinden

- het ingevuld formulier wordt overgemaakt aan milieu@sint-laureins.be

- de gemeente controleert of er een landbouwnummer of exploitatienummer is. Bij goedkeuring wordt de landbouwer verwittigd zodat hij het pakket beschermingsmiddelen kan afhalen bij de gemeente (dienst burgerzaken na het maken van een afspraak: 09 218 76 57)

- de landbouwer betaalt  € 170/container (max. 2 containers te reserveren/adres) ofwel onmiddellijk via bancontact ofwel wordt een factuur overgemaakt.

- Na betaling geeft de gemeente de info van de landbouwer door aan IVM (naam, adres, aantal containers)

- IVM contacteert de door haar aangestelde ophaalfirma die op zijn beurt afspreekt met de landbouwer voor plaatsing/ophaling van de container (container voorzien van een afsluitbare bigbag, zodat bij transport geen vezels worden verspreid

- de ophaalfirma informeert IVM over plaatsing/ophaling, gewichten…

- IVM geeft na ophaling de cijfergegevens door aan de gemeente

Zowel de bronophaling bij particulieren als bij landbouwers lopen nog tot eind maart 2022.

Veiligheid boven alles!

Omgaan met asbest blijft een veiligheidsrisico inhouden. Wie grote hoeveelheden asbestplaten of –leien moet laten verwijderen, doet daarom best een beroep op een erkende dakwerker.

Wie toch zelf aan de slag wil gaan omdat het om kleine hoeveelheden gaat, moet de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn daarbij zeer essentieel, evenals het correct verpakken van asbestplaten en –leien.

Het is daarom ook van belang steeds de veiligheidsinstructies goed te lezen. Via brochures en op de recyclageparken worden inwoners herinnerd aan deze veiligheidsinstructies.

Meer info over de asbestinzameling op www.ivmmilieubeheer.be of 09 377 82 11.

Terug naar alle nieuws