aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Openbaarheid van bestuur

Het decreet van 26 maart 2004 over openbaarheid van bestuur regelt de actieve en passieve openbaarheid met betrekking tot bestuursdocumenten die in het bezit zijn van een overheid, in dit geval de gemeente. Openbaarheid van bestuur gaat over het openbaar maken van documenten die in het bezit zijn van o.a. de lokale besturen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'actieve' en 'passieve' openbaarheid.

  • Actieve openbaarheid
    Het bestuur neemt zelf initiatieven om informatie te geven over het gemeentebeleid (inlichtingen over de werking en de structuur van de gemeente als bestuursorgaan via brochures en infobladen, het beknopt verslag van de gemeenteraad, enz.)
  • Passieve openbaarheid
    U hebt inzagerecht en/of kan om uitleg vragen. Een voorbeeld daarvan zijn de jaarverslagen, de beslissingen van de gemeenteraad, de begroting en de rekeningen, alle stedelijke reglementen en verordeningen, enz.

Hoe aanvragen ?

U doet uw aanvraag schriftelijk per brief, per fax, per e-mail, of u mag ze persoonlijk overhandigen. In uw aanvraag staat duidelijk :

  • uw naam en correspondentieadres
  • aangelegenheid waarover het gaat, indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie, de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.

Aanvragen om documenten in te kijken, afschrift en uitleg, richt u aan de gemeentesecretaris.

Het aanvraagformulier kan je hier downloaden : aanvraagformulier bestuursdocument (pdf, 48.4 kB) .

Secretariaat

Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
T 09/218 76 40
F 09/379 07 77
secretariaat@sint-laureins.be