aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Captatieverbod in kreken en waterlopen


De waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 10 juni 2020 een captatieverbod uitgevaardigd voor onder andere

  • het stroomgebied van de Slependammewatergang met uitzondering van het Leopoldskanaal,
  • het krekengebied Sint-Laureins, met uitzondering van het Leopoldskanaal,
  • de Isabellawatering met inbegrip van het oostelijk pand van het Leopoldskanaal.

De redenen hiervoor zijn de volgende:

  • Door meteorologische en hydrologische omstandigheden zijn de (grond-)watervoorraden aan het slinken, ook in onze gemeente. Al voor het derde jaar op rij, en steeds vroeger op het jaar, worden we geconfronteerd met een zorgwekkende droogte-periode.
  • De afgelopen dagen is er vastgesteld dat er in onze gemeente overdadig oppervlaktewater wordt gecapteerd voor het beregenen van de landbouwgewassen op de velden. Hierdoor dalen de waterpeilen en debieten in onze waterlopen en kreken snel en komen die momenteel lager te staan dan normaal in deze tijd van het jaar. Voor sommige kreken is een peilprotocol afgesproken. Het huidige peil benadert nu al de minimum vereiste waterstand, waardoor het kritieke waterpeil snel zal worden bereikt als we geen maatregelen nemen.
  • Uit ervaring weten we dat de waterkwaliteit sterk afneemt tijdens droge perioden. Dit houdt aanzienlijke gezondheidsrisico’s in voor mens en dier , o.m. door de ontwikkeling van giftige blauwalgen, vissterfte door zuurstofgebrek, de verstoring van fauna en flora in de oppervlaktewateren...
  • Voorts stellen we vast dat de onvoldoende aangevulde grondwaterpeilen verder dalen. Door een daling van de oppervlaktewaterpeilen wordt de capillaire opstijging van verzilt grondwater in de hand gewerkt, wat het evenwicht tussen zout en zoet water in het gedrang brengt.
  • Het water in de kleine zijgrachten verdwijnt waardoor het infiltreren ten voordele van gewassen op de aanpalende landerijen teniet gedaan wordt. 
  • In de mail van de Generale Vrije Polders van 25/05/2020 gericht aan het kabinet van de Gouverneur Oost-Vlaanderen, wordt gevraagd om een algemeen captatieverbod in te stellen. In deze mail wordt aangegeven dat er nu reeds massaal oppervlaktewater wordt gecapteerd en dat dit gevaar inhoudt voor mens en dier, zorgt voor verlaging grondwaterpeil en een verlaging van de waterkwaliteit met gevaar van blauwalgen.

Download hier (pdf, 132.2 kB) het politiebesluit captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen.

Foto: Luc Groosman

Terug naar alle nieuws