aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Coronamaatregelen


Het dragen van een mondmasker is verplicht in:

 • alle winkels en winkelcentra
 • bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken.

Het  dragen van een mondmasker blijft verder bij het gebruik van het openbaar vervoer en bij het uitoefenen van contactberoepen.
Mondmaskers zijn niet verplicht voor kinderen onder de 12 jaar en voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.

Regels blijven van kracht

De bestaande regels blijven kracht, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Regels als:

 • Het beperken van contacten tussen mensen;
 • Het respecteren van veilige afstanden;
 • Goede hygiënische reflexen, ook wel “barrièregebaren” genoemd.
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen.
 • Samenscholingen zijn beperkt tot max. 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen genomen worden voor mensen die tot de risicogroep behoren.

Veel gestelde vragen

Het crisiscentrum heeft een frequently asked questions opgesteld naar aanleiding van veel gestelde vragen.

Het overzicht van de veel gestelde vragen, vind je hier (pdf, 865.5 kB).

De FAQ geeft antwoorden op vragen rond activiteiten, religieuze diensten en begrafenissen, gemeente- en provincieraden, scholen, opvang van kinderen tot 3 jaar, diensten aan huis, ziekenhuizen, gevangenissen, transport, ...

Sociaal economische FAQ 26 maart 2020 (pdf, 648.0 kB) , 27 maart 2020 (pdf, 606.6 kB) en 28 maart 2020 (pdf, 550.2 kB).

Een overzicht van de maatregelen en info over het virus in andere talen vind je hier.

Wat werd beslist door gemeente Sint-Laureins?

Alle gemeentelijke diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak.

Heb je een afspraak?

 • Bel of meld je aan.

 • Ontsmet je handen bij het binnen én buiten gaan van het gebouw.

 • Het dragen van een mondmasker bij het betreden van het gebouw is verplicht.

 • Hou steeds 1,5 meter afstand.

Het gemeentehuis

Het gemeentehuis is enkel op afspraak toegankelijk.

Bezoeker voor het gemeentehuis:

 • Bezoekers voor de dienst Burgerzaken kunnen aanbellen aan de glazen schuifdeur.
 • Bezoekers voor één van de andere diensten zoals de dienst Omgeving, de Technische dienst, Financiële dienst, Personeel & Organisatie en de dienst Communicatie kunnen zich aanmelden via de ingang van het oude gedeelte van het gemeentehuis (via de trap). Daar werd een onthaal voorzien.
 • Alle bezoekers moeten het gemeentehuis verlaten via de glazen schuifdeur.

De dienstverlening voor de burger blijft gegarandeerd, de diensten blijven steeds telefonisch (09 218 76 40) en via mail bereikbaar:

· Personeel en organisatie: 09 218 76 40 of secretariaat@sint-laureins.be

· Dienst Burgerzaken: 09 218 76 58 of burgerzaken@sint-laureins.be

· Dienst Communicatie: 09 218 76 56 of communicatie@sint-laureins.be

· Financiële dienst: 09 218 76 49 of financiëledienst@sint-laureins.be

· Dienst Milieu: 09 218 76 55 of milieu@sint-laureins.be

· Dienst Omgeving: 09 218 76 52 of omgeving@sint-laureins.be

· Technische dienst: 09 218 76 53 of technischedienst@sint-laureins.be

Adreswijzigingen, uittreksels en andere documenten kunnen ook via het e-loket aangevraagd worden.

Het Huis van de Vrije Tijd

Het Huis van de Vrije Tijd is enkel op afspraak toegankelijk.

De dienst blijft telefonisch (09 218 76 47) en via mail dienstvrijetijd@sint-laureins.be bereikbaar.

De bibliotheek

De bib is open. Een overzicht van alle huidige maatregelen in de bib vind je hier.

Het OCMW

Het OCMW is enkel op afspraak toegankelijk. De dienstverlening blijft telefonisch (09 218 72 40) en via mail (socialedienst@ocmw.sint-laureins.be) gegarandeerd.

Het OCMW is niet bereikbaar via het onthaal van het woonzorgcentrum. De ingang van het OCMW is tijdelijk achteraan het gebouw. Op het terrein staat bewegwijzering.

Je dient aan te bellen en dan komt een medewerker van het OCMW de deur openen.

Woonzorgcentrum

Klik hier voor meer informatie over de huidige maatregelen in het woonzorgcentrum.

Gemeentelijke zalen

De gemeentelijke zalen kunnen terug gebruikt worden maar dit volgens de huidige corona-maatregelen.

Per zaal werd een basisopstelling en een limiet op het aantal aanwezigen opgesteld, afhankelijk van de aard van het gebruik.

De huurder staan zelf in voor het voorzien van ontsmettingsmateriaal.

Het Dorpshuis Watervliet

Het Dorpshuis opent op 5 oktober.

Het postpunt is vrij toegankelijk tijdens de gebruikelijke openingsuren, er dient geen afspraak gemaakt te worden.

Het dienstencentrum op maandag werkt enkel op afspraak. Afspraken kunnen telefonisch of via mail gemaakt worden (09 218 76 57 of burgerzaken@sint-laureins.be)

Het Dorpsrestaurant Watervliet en Sint-Laureins

Het Dorpsrestaurant in Watervliet en Sint-Laureins is voor onbepaalde duur gesloten.

Externe zitdagen

Zitdagen van De Woonwijzer en Welzijnsband vinden enkel op afspraak plaats.

Voor een afspraak neem je best zelf contact met de dienst op:

 • Welzijnsband Meetjesland (Wijkwerk) – Martine Bral – martine.vdab@welzijnsband.be of 0476 86 06 23.
 • De Woonwijzer Meetjesland – Ludwig Mortier – ludwig@woonwijzermeetjesland.be of 0487 75 37 67

Opgelet! De zitdagen van de Woonwijzer en Welzijnsband (wijk-werken) vinden tijdelijk in het Huis van de Vrije Tijd (Leemweg 24) plaats (1ste verdiep, 2de vergaderruimte).

't Sents Archief

Is enkel toegankelijk op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via tsentsarchief@sint-laureins.be of via 0497 10 33 10.

Protocollen

Op de site www.info-coronavirus.be vind je een overzicht van alle protocollen voor de horeca, winkels, werk, sport, cultuur, jeugd, onderwijs en kinderopvang, toerisme en religie.

Evenementen

Alle evenementen worden in de gemeente Sint-Laureins verboden tot en met 30 september 2020.

Ondernemers

Meer info op www.info-coronavirus.be.

Meer info over steunmaatregelen voor handelaars vind je op deze site:

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Je kan met jouw vragen terecht bij het contactcenter van VLAIO, telefonisch of via Whatsapp, op het nummer 0800 20 555. Ja kan ook mailen naar info@vlaio.be.

Openbaar vervoer

De Lijn accepteert geen cash betalingen meer, enkel betaling via bankcontact is mogelijk.

Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar en ouder.

Meer info over de corona maatregelen bij De Lijn en de NMBS vind je hier:

De Lijn: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/

NMBS: https://www.belgiantrain.be/nl/news/coronavirus

Erediensten en begrafenissen

Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen vanaf 8 juni worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

 • De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 100 personen;
 • Rituelen met fysiek contact blijven verboden.

Klik hier voor de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria.

Reizen

Elk land beslist zelf of het zijn grenzen al dan niet opent.

Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen.

AZ Alma en Huisartsenwachtpost Meetjesland

Alle informatie over AZ Alma en de versoepeling van de maatregelen in het ziekenhuis vind je op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Provincie Oost-Vlaanderen

Een overzicht van alle maatregelen die de Provincie Oost-Vlaanderen neemt, vind je op hun website https://oost-vlaanderen.be/bestuur-en-regio/coronavirus-.html

Vragen?

De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft in nauwe samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen.

Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de veel gestelde vragen doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.

Ook via de sociale media van Volksgezondheid (Twitter - @be_gezondheid en Facebook) kan je steeds de nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee je jezelf kan beschermen tegen het Coronavirus volgen.

Een overzicht van alle Ministeriële Besluiten vind je hier.

Hulplijn

Website

Contact

Algemeen informatienummer FOD Volksgezondheid

www.info-coronavirus.be

0800 14 689 (bereikbaar van 8 tot 20 uur)
info-coronavirus@health.fgov.be

Informatienummer FOD Economie

coronavirus: informatie voor ondernemers

0800 120 33

Noodnummer FOD Buitenlandse Zaken
voor Belgen in het buitenland

02 501 4000

Informatienummer voor vragen van ondernemers:
contacteer VLAIO

coronavirus: steun uw bedrijf

0800 20 555

Vragen van culturele organisaties departement CJM

02 534 18 24

Informatienummer uitsluitend voor schooldirecties

coronavirus: informatie voor scholen en CLB's

02 553 27 46 (bereikbaar van 8 tot 17 uur)

Vragen van ouders

coronavirus: informatie voor ouders

contacteer de school

Informatie voor zorgverleners

coronavirus: zorgverleners

Nationaal Crisiscentrum

BE-Alert

ontvang rechtstreeks belangrijke meldingen via BE-Alert

Terug naar alle nieuws