aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Coronamaatregelen


Het dragen van een mondmasker is verplicht in:

 • alle winkels en winkelcentra
 • bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken.

Het  dragen van een mondmasker blijft verder bij het gebruik van het openbaar vervoer en bij het uitoefenen van contactberoepen.
Mondmaskers zijn niet verplicht voor kinderen onder de 12 jaar en voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.

Regels blijven van kracht

De bestaande regels blijven kracht, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Regels als:

 • Het beperken van contacten tussen mensen;
 • Het respecteren van veilige afstanden;
 • Goede hygiënische reflexen, ook wel “barrièregebaren” genoemd.
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen.
 • Samenscholingen zijn beperkt tot max. 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen genomen worden voor mensen die tot de risicogroep behoren.

Veel gestelde vragen

Het crisiscentrum heeft een frequently asked questions opgesteld naar aanleiding van veel gestelde vragen.

Het overzicht van de veel gestelde vragen, vind je hier (pdf, 777.7 kB).

De FAQ geeft antwoorden op vragen rond activiteiten, religieuze diensten en begrafenissen, gemeente- en provincieraden, scholen, opvang van kinderen tot 3 jaar, diensten aan huis, ziekenhuizen, gevangenissen, transport, ...

Sociaal economische FAQ 26 maart 2020 (pdf, 648.0 kB) , 27 maart 2020 (pdf, 606.6 kB) en 28 maart 2020 (pdf, 550.2 kB).

Een overzicht van de maatregelen en info over het virus in andere talen vind je hier.

Wat werd beslist door gemeente Sint-Laureins?

Alle gemeentelijke diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak.

Heb je een afspraak?

 • Bel of meld je aan.

 • Ontsmet je handen bij het binnen én buiten gaan van het gebouw.

 • Het dragen van een mondmasker bij het betreden van het gebouw is verplicht.

 • Hou steeds 1,5 meter afstand.

Het gemeentehuis

Het gemeentehuis is enkel op afspraak toegankelijk.

Bezoeker voor het gemeentehuis:

 • Bezoekers voor de dienst Burgerzaken kunnen aanbellen aan de glazen schuifdeur.
 • Bezoekers voor één van de andere diensten zoals de dienst Omgeving, de Technische dienst, Financiële dienst, Personeel & Organisatie en de dienst Communicatie kunnen zich aanmelden via de ingang van het oude gedeelte van het gemeentehuis (via de trap). Daar werd een onthaal voorzien.
 • Alle bezoekers moeten het gemeentehuis verlaten via de glazen schuifdeur.

De dienstverlening voor de burger blijft gegarandeerd, de diensten blijven steeds telefonisch (09 218 76 40) en via mail bereikbaar:

· Personeel en organisatie: 09 218 76 40 of secretariaat@sint-laureins.be

· Dienst Burgerzaken: 09 218 76 58 of burgerzaken@sint-laureins.be

· Dienst Communicatie: 09 218 76 56 of communicatie@sint-laureins.be

· Financiële dienst: 09 218 76 49 of financiëledienst@sint-laureins.be

· Dienst Milieu: 09 218 76 55 of milieu@sint-laureins.be

· Dienst Omgeving: 09 218 76 52 of omgeving@sint-laureins.be

· Technische dienst: 09 218 76 53 of technischedienst@sint-laureins.be

Adreswijzigingen, uittreksels en andere documenten kunnen ook via het e-loket aangevraagd worden.

Het Huis van de Vrije Tijd

Het Huis van de Vrije Tijd is enkel op afspraak toegankelijk.

De dienst blijft telefonisch (09 218 76 47) en via mail dienstvrijetijd@sint-laureins.be bereikbaar.

De bibliotheek

Vanaf 8 juni is de bib terug open. Een overzicht van alle huidige maatregelen in de bib vind je hier.

Het OCMW

Het OCMW is enkel op afspraak toegankelijk. De dienstverlening blijft telefonisch (09 218 72 40) en via mail (socialedienst@ocmw.sint-laureins.be) gegarandeerd.

Het OCMW is niet bereikbaar via het onthaal van het woonzorgcentrum. De ingang van het OCMW is tijdelijk achteraan het gebouw. Op het terrein staat bewegwijzering. Je dient aan te bellen en dan komt een medewerker van het OCMW de deur openen.

Woonzorgcentrum

Klik hier voor meer informatie over de huidige maatregelen in het woonzorgcentrum.

Sporthal Sint-Laureins en Watervliet

Vanaf 1 juli kunnen er terug activiteiten georganiseerd worden in de sporthallen.

Meer info over de veiligheidsmaatregelen en regels op www.info-coronavirus.be.

De Meet

Meer info volgt.

Gemeentelijke zalen

't Sentrum, multifunctionele zaal Sint-Margriete, voetbalkantine Watervliet en 't Kan-10tje kunnen gebruikt worden door de respectievelijke hoofdgebruikers.
In volgende gemeentelijke zalen kunnen er terug vergaderingen plaatsvinden, maar enkel in de opstelling en met de maximum toegelaten aantallen:

 • Huis van de Vrije Tijd - ontmoetingscentrum - 16 personen
 • Huis van de Vrije Tijd - grote vergaderzaal - 6 personen
 • De Meet - grote zaal- (aantal personen wordt nog vastgelegd)
 • De Regenboogschool Sint-Laureins (vanaf 1/07) - polyvalente zaal - (aantal personen wordt nog vastgelegd)
 • De Regenboogschool Watervliet (vanaf 01/07) - polyvalente zaal - (aantal personen wordt nog vastgelegd).

Openbare terreinen

Openbare speelterreinen en speeltuinen zijn terug toegankelijk.

Het Dorpshuis Watervliet

Vanaf 17 augustus is het postpunt in Watervliet terug open. Het postpunt is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren.Je kan er nu ook elektronisch en contactloos betalen.
Het dienstencentrum op maandag blijft gesloten.
Alle activiteiten in het Dorpshuis zijn voor onbepaalde duur geannuleerd.

Het Dorpsrestaurant Watervliet en Sint-Laureins

Het Dorpsrestaurant in Watervliet en Sint-Laureins is voor onbepaalde duur gesloten.

Externe zitdagen

Zitdagen van De Woonwijzer en Welzijnsband vinden enkel op afspraak plaats.

Voor een afspraak neem je best zelf contact met de dienst op:

 • Welzijnsband Meetjesland (Wijkwerk) – Martine Bral – martine.vdab@welzijnsband.be of 0476 86 06 23.
 • De Woonwijzer Meetjesland – Ludwig Mortier – ludwig@woonwijzermeetjesland.be of 0487 75 37 67

Opgelet! De zitdagen van de Woonwijzer en Welzijnsband (wijk-werken) vinden tijdelijk in het Huis van de Vrije Tijd (Leemweg 24) plaats (1ste verdiep, 2de vergaderruimte).

't Sents Archief

Is enkel toegankelijk op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via tsentsarchief@sint-laureins.be of via 0497 10 33 10.

Protocollen

Op de site www.info-coronavirus.be vind je een overzicht van alle protocollen voor de horeca, winkels, werk, sport, cultuur, jeugd, onderwijs en kinderopvang, toerisme en religie.

Evenementen

Alle evenementen worden in de gemeente Sint-Laureins verboden tot nader order.

Sportsector

De contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.

Maar:

 • Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot “contactloze” trainingen;
 • Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd.

Culturele sector

Evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.

De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden.

Wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - is het dragen van een masker verplicht.

In de gemeente Sint-Laureins is het organiseren van evenementen verboden.

Ondernemers

Meer info op www.info-coronavirus.be.

Meer info over steunmaatregelen voor handelaars vind je op deze site:

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

De maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben een enorme impact op de zelfstandigen en bedrijven in Vlaanderen.

Je kan met jouw vragen terecht bij het contactcenter van VLAIO, telefonisch of via Whatsapp, op het nummer 0800 20 555. Ja kan ook mailen naar info@vlaio.be.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer functioneert normaal.

De Lijn accepteert geen cash betalingen meer, enkel betaling via bankcontact is mogelijk.

Het openbaar vervoer moet zo georganiseerd worden dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.

Vanaf 4 mei is het dragen van een mondmasker verplicht alle gebruikers van het openbaar vervoer vanaf 12 jaar en ouder.

Meer info over de corona maatregelen bij De Lijn en de NMBS vind je hier:

De Lijn: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/

NMBS: https://www.belgiantrain.be/nl/news/coronavirus

Erediensten en begrafenissen

Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen vanaf 8 juni worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

 • De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 100 personen;
 • Rituelen met fysiek contact blijven verboden.

Klik hier voor de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria.

Reizen

Vanaf 15 juni zijn de grenzen open voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen. De voorwaarden voor reizen buiten Europa moeten nog worden vastgesteld in het licht van de evolutie van de gesprekken op Europees niveau.

AZ Alma en Huisartsenwachtpost Meetjesland

Alle informatie over AZ Alma en de versoepeling van de maatregelen in het ziekenhuis vind je op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Provincie Oost-Vlaanderen

Een overzicht van alle maatregelen die de Provincie Oost-Vlaanderen neemt, vind je op hun website https://oost-vlaanderen.be/bestuur-en-regio/coronavirus-.html

Vragen?

De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft in nauwe samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen. Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de veel gestelde vragen doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.

Ook via de sociale media van Volksgezondheid (Twitter - @be_gezondheid en Facebook) kan je steeds de nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee je jezelf kan beschermen tegen het Coronavirus volgen.

Een overzicht van alle Ministeriële Besluiten vind je hier.

Hulplijn

Website

Contact

Algemeen informatienummer FOD Volksgezondheid

www.info-coronavirus.be

0800 14 689 (bereikbaar van 8 tot 20 uur)
info-coronavirus@health.fgov.be

Informatienummer FOD Economie

coronavirus: informatie voor ondernemers

0800 120 33

Noodnummer FOD Buitenlandse Zaken
voor Belgen in het buitenland

02 501 4000

Informatienummer voor vragen van ondernemers:
contacteer VLAIO

coronavirus: steun uw bedrijf

0800 20 555

Vragen van culturele organisaties departement CJM

02 534 18 24

Informatienummer uitsluitend voor schooldirecties

coronavirus: informatie voor scholen en CLB's

02 553 27 46 (bereikbaar van 8 tot 17 uur)

Vragen van ouders

coronavirus: informatie voor ouders

contacteer de school

Informatie voor zorgverleners

coronavirus: zorgverleners

Nationaal Crisiscentrum

BE-Alert

ontvang rechtstreeks belangrijke meldingen via BE-Alert

Terug naar alle nieuws