aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Aanpassing procedures dienst Omgeving


In uitvoering van een Vlaams nooddecreet ten gevolge van het coronavirus, heeft de Vlaamse regering maatregelen getroffen om de lopende en nieuwe omgevingsvergunningsprocedures op te vangen.

Concreet zijn de volgende maatregelen mogelijks voor u belangrijk:

  • Openbare onderzoeken die op 24 maart 2020 nog lopende waren, worden geschorst. Het restant van de termijn wordt verdergezet na 24 april 2020.
  • Nog op te starten openbare onderzoeken zullen pas gestart worden na 24 april 2020.
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd.
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd.
  • De periode om beroep in te dienen wordt met 30 dagen verlengd.

Al deze termijnen zijn onder voorbehoud van verdere verlenging van de maatregelen door de Vlaamse regering.

Heeft u momenteel een vergunningsaanvraag lopende, hou dan rekening met de volgende aandachtspunten:

  • Indien u een gele affiche voor een openbaar onderzoek heeft aangeplakt, hou er dan rekening mee dat dit openbaar onderzoek momenteel geschorst is. Het is niet nodig om de affiche nu te verwijderen, dit zou een niet-essentiële verplaatsing zijn. Wij nemen later contact met u op voor het hervatten van het openbaar onderzoek.
  • Indien aan u recent een omgevingsvergunning werd verleend (waarvoor op 24/03/2020 de beroepstermijn nog niet verstreken was), hou er dan rekening mee dat de wachttermijn dan 35 dagen vanaf de aanplakking van de beslissing is verlengd tot 65 dagen. Laat deze gele bekendmakingsaffiche dus langer aangeplakt blijven (60 dagen in plaats van 30 dagen).

Het gemeentebestuur blijft zich inspannen om alle vergunningsaanvragen binnen een redelijke termijn af te handelen en zo weinig mogelijk gebruik te maken van deze termijnverlengingen.

Voor vragen over uw (lopende) vergunningsaanvraag kan u terecht bij de dienst Omgeving en Milieu:

Terug naar alle nieuws