aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Wat als je de grens over moet?


Wat als je de grens over moet?

Meer informatie over de grensovergangen en de laatste updates vind je op de site van het Crisiscentrum.

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciaal beroep kunnen sneller de grens over met vignet

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt.

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. Daarbij moeten zij rekening houden met specifieke regels:

 • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.
 • Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren.
 • Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet.

De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten. Om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen opgehouden worden bij controles is het vignet geïntroduceerd. Dit vignet komt er na overleg van Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops met hun Belgische collega, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem.

Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Werkwijze:

 • Vignet downloaden op de website van het Nationaal Crisiscentrum.
 • Het vignet wordt in kleur afgeprint door de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt (in navolging van de lijst met cruciale sectoren/beroepsgroepen en essentiële diensten/vitale processen van toepassing in het land van tewerkstelling).
 • Voor België is de lijst met cruciale sectoren en essentiële diensten terug te vinden in de bijlage aan het Ministerieel besluit van 18 maart 2020.
 • Voor Nederland is de lijst met vitale sectoren en cruciale beroepen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen (externe link).
 • De werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt plaatst op de verso zijde van het vignet een stempel van de eigen organisatie (met adresgegevens en telefoonnummer).
 • Het vignet wordt uitgeknipt en geplaatst achter de voorruit van de wagen aan de kant van de bestuurder.
 • Verstrekken van het vignet met op de keerzijde een stempel van de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt (en voor zover deze deel uitmaakt van de sectoren opgenomen in het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020).

Niet-essentiële verplaatsingen zijn dus verboden! Overtreders riskeren een geldboete tot 4.000 euro en een gevangenisstraf tot maximum 3 maanden!

Landbouwers en loonwerkers

In België zijn verplaatsingen die landbouwers of loonwerkers maken om veldwerkzaamheden uit te voeren, essentiële verplaatsingen. Tot op heden zijn er nog geen maatregelen in Nederland gekend die Belgische landbouwers niet toelaten om daar veldwerkzaamheden uit te voeren. Landbouwers mogen voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten de grens oversteken.

Attest ophalen familielid

Het Nationaal Crisiscentrum heeft een attest opgesteld die het mogelijk maakt om familieleden op te halen die over de grens wonen.Het attest kan je hier (docx, 23.6 kB)downloaden.

Afgesloten en half afgesloten grensovergangen

In Sint-Laureins zijn volgende grensovergangen half afgesloten:

 • Sint-Laureins: Moershoofde
 • Sint-Margriete: Hondseindestraat x Wilheminaweg en Sint-Margrietestraat
 • Waterland-Oudeman: Nieuwstraat x Goedleven
 • Watervliet: Molenstraat en Barbarapolder-Patientieweg (Clarapolder)

Bovenstaande overgangen worden half afgesloten, dit wil zeggen dat een deel van de weg nog bereikbaar blijft voor grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen (mits het kunnen voorleggen van een getekend vignet) en landbouwers. Politiezone Meetjesland Centrum voert controles uit aan de grensovergangen.

Volgende grensovergangen zijn volledig afgesloten:

Sint - Laureins

Vlotweg - Blindeweg

Afgesloten

Vuilpanstraat

Afgesloten

Doornstraatje

Afgesloten

Sint - Margriete

Vrouwkenshoekweg - Oostweg

afgesloten

Hontseindestraat - Zuidweg

afgesloten

Kruispolderstraat - Zeedijk

afgesloten

Sint - Margrietepolder

afgesloten

Sint - Livinispolder - Plakkebord

afgesloten

Waterland - Oudeman

Vluchtelingenstraat - Lijsensweg

afgesloten

Rovershoek - Koude Zeedijk

afgesloten

Rovershoek - Krakeeldijk

afgesloten

Rovershoek - Kasseiweg

afgesloten

Watervliet

Vrijedijk - Mollekotweg

afgesloten

vrijedijk - Timmermansweg

afgesloten

Barbarapolder - Patientieweg

afgesloten

Terug naar alle nieuws