aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Jouw medicatie kan je leven redden!


Jouw medicatieschema kan je leven redden – bezorg het aan je apotheker!

In twee van de drie gevallen wordt de apotheker niet geïnformeerd over de wijzigingen aan de medicatie na een ziekenhuisopname.

Als je naar het ziekenhuis moet, is het belangrijk dat je behandelende arts je een verwijsbrief meegeeft, en dat je van je apotheek je medicatieschema ontvangt zodat het ziekenhuis weet welke medicijnen je neemt. Ook als je het ziekenhuis weer verlaat, is het belangrijk dat de medicatie niet onderbroken wordt. Concreet: dat jouw apotheker het medicatieschema dat in het ziekenhuis werd opgesteld of aangepast, in handen krijgt.

De beroepsorganisatie van apothekers wijst erop hoe belangrijk het is dat de huisarts én de huisapotheker het medicatieschema van het ziekenhuis ontvangen. Precies daar durft het wel eens mis te lopen. Het komt voor dat een patiënt na het ontslag opnieuw moet opgenomen worden in het ziekenhuis. Onderzoek heeft nu aangetoond dat maar liefst 20 procent van de heropnames te wijten zijn aan medicatieproblemen. Met betere communicatie tussen het ziekenhuis en de apotheek, was de helft daarvan te voorkomen.

De ziekenhuizen wordt gevraagd dat de verpleegkundige het medicatieschema, en andere relevante informatie, in een enveloppe te stoppen en mee te geven met de patiënt, om te bezorgen aan de huisapotheker. Zo kunnen we de informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de huisapotheker bevorderen en werken we samen aan efficiëntere en veiligere behandelingen .

Uit evaluaties dat zelf al wordt deze informatie meegegeven aan de patiënt uiteindelijk slechts een kleine minderheid terecht komt in de apotheek. Dat betekent dat de apotheker meestal over onvoldoende informatie beschikt om de patiënt correct te kunnen begeleiden met diens medicatie.

De boodschap is duidelijk: de patiënten moeten het medicatieschema en de voorschriften die zij meekrijgen bij ontslag uit het ziekenhuis, bezorgen aan hun apotheker. Deze informatie kan inderdaad van levensbelang zijn!

Samenvatting:

Patiënten die uit het ziekenhuis worden ontslagen, moeten beseffen dat het van levensbelang kan zijn dat hun apotheker het geactualiseerde medicatieschema krijgt. Zodat de geneesmiddelenbehandeling niet onderbroken wordt, en de patiënt goed weet hoe hij de medicatie correct moet innemen.

Terug naar alle nieuws