aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Gemeente Sint-Laureins ondertekent SAVE-charter


Op vrijdag 20 september 2019 heeft gemeente Sint-Laureins, samen met vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), alle scholen in Sint-Laureins en politiezone Meetjesland Centrum het SAVE-charter ondertekend.
SAVE staat voor Samen Actief voor VEilig VErkeer. Door het charter te ondertekenen gaat de gemeente de uitdaging aan om binnen een bepaalde termijn een aantal onveilige verkeerssituaties aan te pakken.

Waarom gaat de gemeente het SAVE-charter aan?

Onze gemeente heeft heel wat landelijke wegen die geen gescheiden fietspaden of voetpaden bezit. Veel van onze kinderen komen langs deze wegen met de fiets of te voet naar school.
Met de ondertekening van dit charter zal een actieplan uitgewerkt worden en verklaart de gemeente zich bereid diverse acties te ondernemen voor een veiligere schoolomgeving en een betere bescherming van onze kinderen. Gezien de huidige werken van de dorpskernvernieuwing, is dit de kans om te gaan voor een vernieuwde en veiligere schoolomgeving.
Gemeente Sint-Laureins wil met de ondertekening van die SAVE-charter onze kinderen en jongeren beter beschermen en zorgen voor meer verkeersveiligheid in de schoolomgeving.

Het SAVE-charter Steden & Gemeenten

OVK wenst de steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld. Aan de hand van dit charter wil OVK steden en gemeenten aansporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, zodat er geen (jonge) verkeersslachtoffers meer zouden vallen.
Het SAVE-charter Steden & Gemeenten bestaat uit 7 SAVE-doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder:

  1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse
  2. De implementatie van het STOP-principe
  3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren
  4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau
  5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar beleidsverantwoordelijken
  6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren
  7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren

Door de ondertekening zal onze gemeente gesteund en begeleid worden door de SAVE-coördinator van OVK.

Het volledige SAVE-charter vind je hier (pdf, 436.2 kB).

Groepsfoto
Klik om te vergroten

Ondertekening
Klik om te vergroten

Terug naar alle nieuws