TERSANA vzw: het bodemsaneringsfonds voor de garage-, carrosserie-, en landbouwmachinesector.


Tersana is een fonds dat door de Vlaamse overheid werd erkend in het kader van de bodemsaneringsverplichtingen in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector. Dit is niet alleen van belang voor bedrijven maar ook voor eigenaars van gronden waar in het verleden een dergelijke activiteit uitgevoerd werd die tot bodemverontreiniging kon leiden.

Helpen

Saneren is een complexe materie: een beschrijvend bodemonderzoek, een bodemsaneringsplan, saneringswerken en de evaluatie daarvan vereisen bepaalde technische kennis. Bedrijven uit de sector en particulieren zijn daar meestal niet in thuis. Tersana is er dus om haar klanten organisatorisch te ondersteunen, door o.a. samenwerkingscontracten af te sluiten met erkende bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders, en de dossiers verder op te volgen.

Financiële steun

Naast het organisatorisch luik, biedt Tersana ook een financiële tegemoetkoming. Dankzij deze tussenkomst van de Vlaamse overheid worden de kosten gedrukt: de overheid neemt namelijk 40 % van de werking van het fonds voor haar rekening.

Tersana richt zich zowel tot de professionele, garagisten als de eigenaars van gronden waar in het verleden bovengenoemde activiteiten werden uitgeoefend en waar bodemverontreiniging kon ontstaan. Het gaat dus over gronden die in het verleden een inrichting hadden als garage, carrosserie- of landbouwmechanisatiebedrijf. Deze eigenaars dienen voor 31 december 2023 sowieso een oriënterend Bodemonderzoek te laten uitvoeren maar deze datum valt na de uiterste aanmeldingsdatum bij Tersana die is vastgelegd op 31 maart 2022. U kan dus best tijdig een onderzoek laten uitvoeren zodat u, ingeval er bodemverontreiniging wordt vastgesteld, nog een beroep kan doen op Tersana.

Indien u verwacht in aanmerking te komen voor het fonds, raden wij u ten sterkste aan om u te informeren bij Tersana. Meer informatie vindt u op de website: http://www.tersana.be/.

Meer info over milieu: mevrouw Veerle De Booser of mevrouw Christine Bauwens, tel. 09 218 76 55 – e-mail : milieu@sint-laureins.be

Terug naar alle nieuws