Zorg voor de rand loont


Als eigenaar of gebruiker van grond welke aansluit bij een waterloop of gracht moet je opletten met handelingen. Er zijn strikte regels ter bescherming van de kwaliteit van het oppervlakte water. Het is verboden de oever en de rand te behandelen met pesticiden en met meststof. Tot 1m naast de talud mag de rand niet behandeld of bewerkt worden,  de teeltvrije zone genoemd.

Het best kan de rand één of tweemaal per jaar gemaaid worden met inbegrip van het verwijderen van het maaisel. Door het maaisel te verwijderen, krijg je op termijn een  natuurlijke vegetatie met beperkt volume.

Om het langs de akker gemakkelijker te maken de rand te onderhouden, is in kader van het Leaderproject ‘In de ban van de rand’ door de vzw SVAL een klassieke klepelmaaier met sideshift onder hoek geplaatst zodat het maaisel automatisch buiten de maaigang wordt gegooid. De kantenmaaier werd onlangs getest en werkt opmerkelijk efficiënt en naar wens.

De maaier wordt in de toekomst gemeenschappelijk ingezet. Gedurende de resterende periode van het project ( nl  tot eind dit jaar) wordt een speciale korting voorzien bij een eerste gebruik en blijft de kostprijs beperkt tot 20€ voor max. halve dag.

In het project werd ook reeds geïnvesteerd in een kantenruimer of walkantfrees.  Deze kan ingezet worden om de rand in goede conditie te brengen. Verhogingen en oneffenheden, ook op de kopakker, kunnen worden afgeschaafd en automatisch gespreid op de akker. Het stelt de landbouwer in staat achteraf veel gemakkelijker te maai en en is goed voor de afwatering van de akker. Ook beekmaaisel of -ruiming kunnen ermee gespreid worden.

Zorg voor de rand loont.

Geïnteresseerden vinden meer info op de website van de vzw www.sval.be of kunnen contact opnemen via info@sval.be  of gsm 0477742812 

De vzw SVAL zet zich in voor de betrokkenheid en waardering van de landbouw aan het agrarisch landschapsbeheer. De medewerking van landbouwers is essentieel voor de kwaliteit van de waterlopen en om het landschap klimaat-weerbaarder te maken.

4 Milieu SVAL Logo
Klik om te vergroten
4 Milieu SVAL Logo Oost-Vlaanderen Europa Leader
Klik om te vergroten

Terug naar alle nieuws