aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Verkiezingen 2019: stemming bij volmacht


In de volgende gevallen kan je een volmacht geven:

1. ziekte: nodige documenten : volmachtformulier + doktersattest

2. beroeps- of dienstredenen in binnen- of buitenland : nodige documenten: volmachtformulier + attest werkgever

3. als je schipper, marktkramer of kermisreiziger bent (of iemand van jouw gezin met wie je samenwoont): nodige documenten: volmachtformulier + een attest afgeleverd door de dienst burgerzaken

4. vrijheidsbeneming : nodige documenten: volmachtformulier + attest van de gevangenisdirectie

5. geloofsovertuiging : nodige documenten: volmachtformulier + attest van de religieuze overheid

6. studieredenen : nodige documenten: volmachtformulier + attest van de onderwijsinstelling

7. tijdelijk verblijf in het buitenland (bijv. vakantie) – ten laatste aan te vragen op vrijdag 24 mei: nodige documenten: volmachtformulier + attest “tijdelijk verblijf in het buitenland”

→ Om dat attest te bekomen, moet je de nodige bewijsstukken voorleggen bij de dienst burgerzaken (bijv. factuur reisbureau, vliegtuigticket, boekingsformulier …). Als je geen bewijzen kan voorleggen omdat je bijvoorbeeld met je eigen auto op reis gaat, op bezoek bent bij familie of vrienden, dan leg je een verklaring op eer af.

Waar kan je een volmachtformulier krijgen?

De volmacht is gratis verkrijgbaar bij de dienst burgerzaken. Op de website www.vlaanderenkiest.be kan je ook terecht voor allerlei andere informatie over de verkiezingen.

Aan wie kan je een volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan eender welke andere kiezer. Je kan maar voor 1 persoon als gevolmachtigde gaan stemmen. Jullie moeten allebei als kiezer ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Belangrijk: je moet ervoor zorgen dat de persoon aan wie je volmacht geeft (de volmachtkrijger), ook mag stemmen voor alle verkiezingen waarvoor jij mag stemmen.

Wat neem je mee om de volmacht te kunnen uitoefenen?

Het volmachtformulier (door beiden ingevuld en ondertekend), het bijhorende attest, je eigen oproepingsbrief, de oproepingsbrief van de volmachtgever, je eigen identiteitskaart.

Wat als je liever geen volmacht geeft of te laat bent om dat nog te regelen?

In België geldt de stemplicht. Als je onmogelijk naar het stembureau kan gaan en geen volmacht kan geven, breng je je oproepingsbrief samen met het nodige attest of bewijsstuk binnen op de dienst burgerzaken.

De dienst maakt de documenten over aan de vrederechter, die over de redenen van je onthouding zal oordelen. Je kan ook aan een familielid of vriend vragen om naar het stembureau te gaan waar je moet stemmen, en aan de voorzitter van dat stembureau de gevraagde documenten laten afgeven. De voorzitter van het stembureau zal op zijn beurt die documenten voor verder gevolg aan de vrederechter bezorgen.

Meer info

Dienst burgerzaken, gemeentehuis, Dorpsstraat 91, tel. 09 218 76 58, burgerzaken@sint-laureins.be

Meer info over de verkiezingen 2019: www.vlaanderenkiest.be of www.verkiezingen.fgov.be

Terug naar alle nieuws