aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Agenda gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn donderdag 18 april 2019


Bijeenroeping van de gemeenteraad

Zitting van 18 april 2019 - 20.00 uur

Locatie: Gemeenteraadzaal

Openbaar

1. Goedkeuring van het zittingsverslag en notulen van de gemeenteraadszitting van 21 maart 2019. - GRD/2019/092

2. IVM: Statutenwijziging. - Kennisname. - GRD/2019/087

3. Veneco: Statutenwijziging. - Kennisname. - GRD/2019/086

4. Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen. - Goedkeuring. - GRD/2019/091

5. Overeenkomst betreffende uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel: Riopact-takenpakket 2019. - Goedkeuring. - GRD/2019/100

6. Dienstjaarrekening 2018 van de kerkfabriek van Sint-Jan-Baptist. - Verlenen van advies - Goedkeuring. - GRD/2019/095

7. Dienstjaarrekening 2018 van de kerkfabriek van Sint-Laurentius van Sint-Laureins. - Verlenen van advies - Goedkeuring. - GRD/2019/096

8. Dienstjaarrekening 2018 van de kerkfabriek van Heilige Margaretha van Sint-Margriete. - Verlenen van advies - Goedkeuring. - GRD/2019/097

9. Dienstjaarrekening 2018 van de kerkfabriek van Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman. - Verlenen van advies - Goedkeuring. - GRD/2019/098

10. Dienstjaarrekening 2018 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet. - Verlenen van advies - Goedkeuring. - GRD/2019/099

11. Stemmen in bulk van agendapunt 12 tot en met agendapunt 13 betreffende de aanduiding van gemeentelijke

vertegenwoordigers. - Goedkeuring. - GRD/2019/103

12. VVSG - Aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering, kandidaat-bestuurder raad van bestuur en kandidaat-lid bestuurlijke commissie. - GRD/2019/101

13. Generale Vrije Polders: Aanstellen burgemeester als adviserend bestuurslid en aanduiden plaatsvervanger. - GRD/2019/102

Besloten

1. Samenstelling van de land- en tuinbouwraad. - Kennisname. - GRD/2019/090

2. Samenstelling van de toeristische raad. - Kennisname. - GRD/2019/094

3. Samenstelling van het cultureel adviesorgaan. - Kennisname. - GRD/2019/082

4. Samenstelling van de jeugdraad. - Kennisname. - GRD/2019/088

5. Samenstelling van de sportraad. - Kennisname. - GRD/2019/089

6. Stemmen in bulk van agendapunt 7 tot en met agendapunt 9 betreffende de samenstelling van de adviesraden. - Goedkeuring. - GRD/2019/104

7. Beheersorgaan gemeenschapscentrum - Benoeming van de leden. - GRD/2019/083

8. Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) - Benoeming van de leden. - GRD/2019/085

9. Seniorenraad - Benoeming van de leden. - GRD/2019/084

10. Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Benoeming van de leden. - GRD/2019/081

11. Beheersorgaan gemeentelijke openbare bibliotheek - Benoeming van de leden. - GRD/2019/079

12. Sentse Economische Raad (SENTER) - Benoeming van de leden. - GRD/2019/093

13. Milieu- en natuurraad - Benoeming van de leden. - GRD/2019/080

Aanvullende agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:

Openbaar

1. Aanvullende agendapunt CD&V-fractie: Bijkomende subsidies aan verengingen. - GRD/2019/105

2. Aanvullend agendapunt CD&V-fractie: Oplevering Veldstraat Watervliet. - GRD/2019/106

3. Aanvullend agendapunt: Wildparkeren voor de kerk in Watervliet. - GRD/2019/107

4. Aanvullend agendapunt CD&V-fractie: Lozen van slib in de riolering. - GRD/2019/108

5. Aanvullende agendapunt CD&V-fractie: Postpunt Watervliet. - GRD/2019/109

Zitting van de OCMW raad

Zitting van 18 april 2019 - 20.30 uur

Locatie: Gemeenteraadzaal, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins

Openbaar

Verslag vorige vergadering

1. Goedkeuring van het zittingsverslag en de notulen van de openbare vergadering van de OCMW-raad van 21 maart 2019. - ORD/2019/038

Algemeen beleid

2. Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen. - Goedkeuring. - ORD/2019/042

3. Schepen van sociale zaken en seniorenbeleid, mandateren om te zetelen in het Algemeen Bestuur van AAN-Z. – Goedkeuring. - ORD/2019/041

Ouderenbeleid

4. Kilometervergoeding voor de gebruikers van de Minder Mobielen Centrale. - Goedkeuring wijziging. - ORD/2019/040

MEDEDELINGEN EN ACTIVITEITEN

Terug naar alle nieuws