aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Werken dorpskernvernieuwing in Sint-Laureins


De dorpskernvernieuwing in Sint-Laureins verloopt in verschillende fases. Elke fase duurt ongeveer 1 tot 1,5 week.
De aannemer Hardo bezorgde ons een overzicht  van de fasering :

Fase 1: is klaar.

Fase 2: Is momenteel bezig, waarschijnlijk tot 22 maart, 1-richtingsverkeer blijft gelden.

De doorsteken aan de Rommelsweg en Leemweg worden uitgevoerd op woensdag 20/3.  Eerst de doorsteek aan de Rommelsweg, dan de doorsteek op de Leemweg.  De baan zal half om half open zijn zodat er steeds verkeer kan passeren via beurtelingse doorgang.

Fase 3: Aanleg van de Leemweg (aanleg in de rijbaan) naar de cabine in de Dorpstraat naast de parking van het gemeentehuis.  1-richtingsverkeer in de Leemweg en Dorpstraat.

Fase 4: Aanleg in de Dorpsstraat tussen Leemweg en Nieuwbedelf: enkel parkeerverbod langs beide zijden van de rijbaan.

Fase 5 en 6: Aanleg in de Dorpsstraat tussen Leemweg en Moershoofdeweg: 1-richtingsverkeer.

Indien de onteigeningen rond zijn volgen nog fase 7 en 8.  Dit zal telkens met 1-richtingsverkeer gebeuren.

Terug naar alle nieuws