aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Agenda gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn donderdag 21 maart 2019


Bijeenroeping van de gemeenteraad

Zitting van 21 maart 2019 - 20.00 uur

Locatie: Gemeenteraadzaal

Geachte

Overeenkomstig artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, nodigt de voorzitter van de gemeenteraad u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad.

Openbaar

1. Het zittingsverslag van de gemeenteraad van 17 januari 2019. - Goedkeuring. - GRD/2019/065

2. Het zittingsverslag en notulen van de gemeenteraadszitting van 21 februari 2019. - Goedkeuring. - GRD/2019/062

3. Vervanging voorzitter gemeenteraad bij verhindering, tijdelijke afwezigheid of in welbepaalde aangelegenheden. - Kennisname. - GRD/2019/066

4. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. - Goedkeuring. - GRD/2019/074

5. Principebeslissing: Inspraak van burgers. - Goedkeuring. - GRD/2019/073

6. Sint-Margriete: Project multifunctioneel gebouw - Globale kostprijs en goedkeuring eindstaat. - GRD/2019/075

7. Intrekken van de gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2019: “IVM – Aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering.”. - GRD/2019/069

8. Bekrachtigen artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2019 betreffende de aanduiding van de kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van IVM. - GRD/2019/070

9. Stemmen in bulk van agendapunt 10 tot en met agendapunt 14 betreffende de aanduiding van vertegenwoordigers in diverse intergemeentelijke samenwerkingen. - Goedkeuring. - GRD/2019/068

10. ILV Meetjeslandse Burensportdienst - Aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van het Beheerscomité. - GRD/2019/063

11. Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen cvba - Aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering. - GRD/2019/064

12. Zefier cvba - Aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering. - GRD/2019/067

13. Veneco - Aanduiden van een vertegenwoordiger met raadgevende stem in de Raad van Bestuur. - GRD/2019/072

14. IVM – Aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. - GRD/2019/071

Aanvullende agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:

Openbaar

1. Aanvullend agendapunt CD&V-fractie: Deftige verharding parking kerkhof Waterland-Oudeman. - GRD/2019/076

2. Aanvullend agendapunt CD&V-fractie: Reservering vergaderzaaltjes Huis van de Vrije Tijd. - GRD/2019/077

3. Aanvullend agendapunt CD&V-fractie: Provinciale plattelandsprojecten. - GRD/2019/078

Zitting van de OCMW raad

Geachte

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn op:

Zitting van 21 maart 2019 - 20.30 uur

Locatie: Gemeenteraadzaal, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins

Openbaar

Verslag vorige vergadering

1. Het zittingsverslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 januari 2019. - Goedkeuring - ORD/2019/033

2. Het zittingsverslag en de notulen van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 februari 2019. - Goedkeuring - ORD/2019/031

Financieel beleid

3. Vaststellen presentiegelden, vaststellen tussenkomst in opleidingskosten en voorzien in een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. - ORD/2019/035

Algemeen beleid

4. Vervanging voorzitter BCSD bij verhindering, tijdelijke afwezigheid of in welbepaalde aangelegenheden - Kennisname. - ORD/2019/030

5. Vervanging voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn bij verhindering, tijdelijke afwezigheid of in welbepaalde aangelegenheden - Kennisname. - ORD/2019/032

6. Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn. - Goedkeuring. - ORD/2019/034

7. Principebeslissing: inspraak van burgers. - Goedkeuring. - ORD/2019/036

Sociaal beleid

8. Eindrapport van de audit maatschappelijke dienstverlening, deel 2. - Kennisname. - ORD/2019/029

MEDEDELINGEN EN ACTIVITEITEN

Terug naar alle nieuws