aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

E-loket

Loket Dienst Bevolking

Klein woordje uitleg vb. via dit loket kan u een adreswijziging registreren, uittreksels aanvragen, reistoelatingen voor minderjarigen uitdrukken (in vijf talen), enz.

Adreswijziging buitenland

Adreswijziging binnenland

Uittreksel bewijs van woonst

Uittreksel bewijs aangifte vertrek buitenland

Uittreksel attest laatste wilsbeschikking

Uittreksel attest verklaring afstand van organen

Uittreksel samenstelling van het gezin

Uittreksel inschrijving op adres

Uittreksel levensbewijs

Uittreksel nationaliteitsbewijs

Uittreksel historiek van adressen

Uittreksel historiek burgerlijke staat

Bewijs aangifte adreswijziging

Beroepswijziging

Laatste wilsbeschikking

Afstand van organen

Reistoelating minderjarige

Wettelijke samenwoning

Loket Burgerlijke Stand

Documenten i.v.m. geboortes, huwelijk, overlijden, ... kunnen aangevraagd worden in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Ongeacht de plaats van geboorte, huwelijk, ... .

Uittreksel geboorte

Uittreksel erkenning

Uittreksel nationaliteit

Uittreksel adoptie

Uittreksel huwelijk

Uittreksel echtscheiding

Uittreksel overlijden

Loket Strafregister

Uittreksel strafregister

Meldingskaarten

Via deze weg kan je bepaalde problemen melden inzake groenbeheer, milieu en straatmeubilair.

Meldingskaart