aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Agenda gemeenteraad en OCMW-raad donderdag 17 januari 2019


Bijeenroeping van de gemeenteraad

Zitting van 17 januari 2019 - 20.00 uur

Locatie: Gemeenteraadzaal

Geachte

Overeenkomstig artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, nodigt de voorzitter van de gemeenteraad u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad.

Openbaar

1. Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraadszitting van 20 december 2018. - GRD/2019/008

2. Goedkeuring van de notulen van de installatievergadering van de gemeenteraad van 3 januari 2019. - GRD/2019/007

3. Gemeenschappelijk organogram gemeente en OCMW - goedkeuring. - GRD/2019/009

4. Welzijnsband Meetjesland - Goedkeuring budget 2019. - GRD/2019/006

5. Kleine Landeigendom Het Volk cvba - Volkshaard cvba: Aanduiden van twee gemeentelijke vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering en van twee kandidaat-bestuurders voor de Raad van Bestuur. - GRD/2018/073

6. Projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland: Aanduiden van gemeentelijke vertegenwoordiger met stemrecht en gemeentelijke vertegenwoordiger met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur. - GRD/2018/070

7. Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw - RATO vzw: Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de Algemene Vergadering. - GRD/2018/074

8. vzw Regionaal Landschap Meetjesland: Aanduiden van een een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering . - GRD/2018/071

9. Projectvereniging Cultuur Meetjesland COMEET: Aanduiden stemgerechtigd lid en van een vertegenwoordiger met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur. - GRD/2018/075

10. Aanpassing statuten Toeristische Raad - GRD/2019/004

11. Aanpassing statuten Senter - GRD/2019/003

Besloten

1. Aanwijzing van een gemeentelijke omgevingsambtenaar - specialisatie stedenbouw - GRD/2019/005

Aanvullende agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:

Openbaar

1. Aanvullend agendapunt CD&V-fractie: Verlichting Ketterijstraat Krabbendijk tot Mariapolderdijk. - GRD/2019/013

2. Aanvullend agendapunt CD&V-fractie: Plaatsing betere verlichting op kruispunt Mariapolderdijk en Ketterijstraat. - GRD/2019/014

3. Aanvullend agendapunt CD&V-fractie: Vervanging door led-verlichting Ketterijstraat vanaf Mariapolderdijk tot aan bebouwde kom. - GRD/2019/015

4. Aanvullend agendapunt CD&V-fractie: Vervanging van lichtpunten 34, 35 en 36 door lichtpunten op paal. - GRD/2019/012

5. Aanvullend agendapunt CD&V-fractie: Nieuwe led-verlichting in Molenstraat bebouwde kom. - GRD/2019/016

6. Aanvullend agendapunt CD&V-fractie: Vervanging lichtpunten door led-lichten Molenstraat vanaf Oudemandsdijk tot aan de grens. - GRD/2019/017

7. Aanvullende agendapunt CD&V-fractie: Boordstenen ter hoogte van het Kapelletje Sint-Janspolderdijk. - GRD/2019/018

8. Aanvullend agendapunt CD&V-fractie: Kapelletje Sint-Janspolderdijk. - GRD/2019/021

9. Aanvullend agendapunt CD&V-fractie: Reinigen/uitzuigen van de rioolputjes binnen de gemeente Sint-Laureins. - GRD/2019/019

10. Aanvullend agendapunt CD&V-fractie: Werken Veldstraat. - GRD/2019/020

Zitting van de OCMW raad

Geachte

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn op:

Zitting van 17 januari 2019 - 20.30 uur

Locatie: Gemeenteraadzaal

Openbaar

Verslag vorige vergadering

1. Verslag van de openbare vergadering N°18.153 tot en met N°18.163 en van besloten vergadering N°18.164 tot en met N°18.168 van de raad d.d. 13 december 2018 - goedkeuring. - ORD/2019/010

2. Verslag van de openbare vergadering van de raad van 3 januari 2019 - goedkeuring. - ORD/2019/009

Financieel beleid

3. Indexering van de dagprijs van het woonzorgcentrum Sint-Jozef en van het centrum voor kortverblijf - goedkeuring principebeslissing. - ORD/2019/012

Algemeen beleid

4. Aanduiden vertegenwoordiger(s) in de Lokale Adviescommissie Eandis - ORD/2019/016

5. Aanduiden vertegenwoordiger(s) in de Lokale Adviescommissie De Watergroep. - ORD/2019/018

6. Aanduiden vertegenwoordigers in de welzijnsvereniging Welzijnsband Meetjesland. - ORD/2019/017

Sociaal beleid

7. Reglement ‘maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn’ - goedkeuring wijzigingen. - ORD/2019/013

Personeelsbeleid

8. Gemeenschappelijk organogram gemeente en OCMW - goedkeuring. - ORD/2019/019

Terug naar alle nieuws