Geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst


Water belangt ons allemaal aan. Daarom krijgt iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst.

Vandaag 19 december 2018 start het openbaar onderzoek (tot en met 18 juni 2019) over de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.

Alle informatie betreffende dit openbaar onderzoek vindt u op de website www.volvanwater.be.

Terug naar alle nieuws