PRUP De Boerekreek ter inzage vanaf 17 december 2018 en kom naar de infomarkt op 20 december 2018


Het provinciaal centrum De Boerekreek zet in op water- en paardensportrecreatie met verblijfsaccommodatie. Het is een belangrijk recreatief knooppunt in Oost-Vlaanderen. De Provincie zoekt naar een oplossing voor enkele concrete ruimtevragen zoals een polyvalente zaal en een nieuwe locatie voor het werkatelier en de opslagloods voor boten. We bekijken deze ruimtevragen binnen een ruimtelijke reorganisatie van de site waarbij we ook andere knelpunten (bv. te weinig parking, buurtweg door de site, …) aanpakken. Daarbij houden we rekening met het waardevolle landschap en natuur in de omgeving.

Een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voert de nodige bestemmingswijzigingen door om de uitbreidingen en een herschikking van de site te realiseren. 

Stand van zaken

Publieke raadpleging van 17 december 2018 tot en met 14 februari 2019

De publieke raadpleging van de start- en procesnota voor het PRUP De Boerekreek te Sint-Laureins loopt van maandag 17 december 2018 tot en met donderdag 14 februari 2019.

De start- en procesnota:

Gedurende de periode van de raadpleging kan je bezwaren of opmerkingen per mail of schriftelijk indienen

De datum van de poststempel of van het ontvangsbewijs geldt als bewijs.

20 december 2018: Infomarkt

Terug naar alle nieuws