aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Droogte erkend als landbouwramp : dien je tegemoetkomingsaanvraag in !


Deze zomer hebben veel landbouwers bij de gemeente een schadedossier voor teelten ingediend. De gemeentelijke schattingscommissie heeft hiervoor processen verbaal van definitieve vaststelling opgemaakt die aan alle betrokken landbouwers werden overgemaakt.

 De droogte in de lente en de zomer van 2018 is nu  erkend als landbouwramp. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 26/10/2018  hierover is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7/11/2018.

 Dit betekent dat u vanaf nu een tegemoetkomingsaanvraag kan indienen als u een vergoeding wenst voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissie.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28/02/2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend), via e-mail worden ingestuurd of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij het Departement Landbouw en Visserij door middel van het formulier D dat terug te vinden is op volgende website:

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/droogte-2018

De tegemoetkomingsaanvragen zullen indien ze volledig en coherent zijn, in de mate van het mogelijke, in volgorde van ontvangst worden behandeld.

 De aanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals :

- een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;

- het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade ook werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

Meer informatie is  terug te vinden op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp. Voor alle andere vragen hierover kan men terecht bij de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij op het nummer: 09 276 29 00

Voor alle duidelijkheid moeten de tegemoetkomingsaanvragen niet ingediend worden bij de gemeente maar wel bij de buitendienst van het departement Landbouw en visserij op volgend adres:

Provincie Oost-Vlaanderen: inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be of  Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101, 9000 Gent, Tel 09 276 29 00

Terug naar alle nieuws