aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Agenda gemeenteraad donderdag 15 november 2018


Bijeenroeping van de gemeenteraad

Zitting van 15 november 2018 - 20.00 uur

Locatie: Gemeenteraadzaal

Openbaar

1. Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland - Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 2018 (ontbrekende bijlagen inzake agendapunt 3 tot en met 6.) - GRD/2018/037

2. Wijziging sociale bestemming van resterende kavel in de Jeronymus Lauwerijnstraat naar gewoon bouwlot. - GRD/2018/041

3. SLA - Oude Melkerij: uitvoeringsdossier - Aktename uitgevoerde meerwerken. - GRD/2018/034

4. SLA - Sportschuur: relighting - Aktename uitgevoerde meerwerken. - GRD/2018/035

5. WAT - Relighting sporthal: Aktename uitgevoerd meerwerk - aanpassing aparte besturing voor de verschillende zones. - GRD/2018/036

6. Scholengemeenschap Meetjesland: Jaarverslag "Terugblik 2017-2018". - GRD/2018/044

7. Hulpverleningszone Meetjesland: Zonale verdeelsleutel. - Goedkeuring. - GRD/2018/042

8. Hulpverleningszone Meetjesland: Dotatie 2019. - Goedkeuring. - GRD/2018/043

9. Generale Vrije Polders: Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van derde categorie gedurende het jaar 2019. - Advies. - GRD/2018/038

10. Isabellapolder: Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van derde categorie gedurende het jaar 2019. - Advies. - GRD/2018/039

11. Slependammepolders: Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van derde categorie gedurende het jaar 2019. - Advies. - GRD/2018/040

Aanvullende agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:

OPENBARE VERGADERING:

1. Opsnoeien bomen op Stee – aanstelling deskundige.

2. Snoeien bomen verbinding Jeronymus Lauwerijnstraat – Ketterijstraat.

3. Heraanleg wandelpad begraafplaats Bentille.

Terug naar alle nieuws