Vervallen grafconcessies 2018 – 2019


Op de begraafplaatsen in groot Sint-Laureins werden vanaf 17.10.2018 bordjes geplaatst bij verschillende graven en nissen met de boodschap dat de concessie in 2018 of 2019 vervalt.

De nabestaanden hebben de keuze deze concessie al dan niet te verlengen. Bij niet-verlenging zullen onze diensten het graf of de nis verwijderen. Alvorens de sanering wordt uitgevoerd zullen de nabestaanden nog verwittigd worden. Dit biedt de mogelijkheid om elk aandenken op de grafzerk zelf te verwijderen en mee te nemen naar huis.

De bordjes blijven volgens de huidige wettelijke reglementering gedurende een termijn van één jaar staan (tot 17.10.2019), om iedereen de kans te geven om de concessie te verlengen tot behoud van het graf of om de familie ervan te verwittigen dat het graf/de nis verwijderd zal worden.

Met vragen kan je terecht bij Sandra Lacayse, tel. 09 218 76 58 of de schepen van Burgerzaken Claudine Bonamie, tel. 0486 89 99 15.

Terug naar alle nieuws