aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Kandidaten gezocht voor de cultuurprijs en De Sentse Sjarel 2018


Wie verdient de cultuurprijs en De Sentse Sjarel 2018 ?

De cultuurprijs wordt uitgereikt aan de persoon/personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft/hebben gemaakt door zich vrijwillig in te zetten voor cultuur en het culturele leven in Sint-Laureins. De cultuurprijs is een stimulans en een beloning voor hen die een meerwaarde vormen voor het culturele leven in Sint-Laureins.

Het cultureel adviesorgaan reikt ook dit jaar voor de eerste keer De Sentse Sjarel uit aan de persoon/personen die op cultureel vlak goed bezig zijn. Op deze manier wil het adviesorgaan Sents Jong Aanstormend Rebels en Ludiek talent met de SJAREL een boost geven want in Sint-Laureins zijn er velen creatief bezig.

Belangrijkste voorwaarden

1. De cultuurprijs en de Sentse Sjarel kan geen tweemaal aan dezelfde perso(o)n(en) worden toegekend.

2. De leden van de gemeenteraad, de OCMW-raad en het dagelijks bestuur van het cultureel adviesorgaan zijn voor de cultuurprijs uitgesloten.

3. De leden van de gemeenteraad, de OCMW-raad en het dagelijks bestuur van de jeugdraad zijn voor de Sentse Sjarel uitgesloten.

4. Een lid van het cultureel adviesorgaan dat werd voorgedragen voor de cultuurprijs of de Sentse Sjarel zal zich verder onthouden op de bespreking en de stemming betreffende het toekennen van deze prijs. Dit lid is uiteraard ook niet stemgerechtigd voor deze stemming.

4. Je moet bij de uitreiking op vrijdag 14 december aanwezig zijn want dan wordt de winnaar bekend gemaakt.

Prijzen

De cultuurprijs en de Senste Sjarel bestaat uit een geldprijs van 500 euro en een oorkonde. De cultuurprijs wordt uitgereikt tijdens de plechtigheid op vrijdag 14 december in de culturele site De Meet.

Indienen kandidaturen

Elke kandidatuur wordt schriftelijk ingediend met een gemotiveerd schrijven. De voordracht moet zowel de identiteit van de kandidaat als de identiteit van de indiener(s) vermelden. Kandidaturen voor de cultuurprijs of Sentse Sjarel worden ingediend door inwoners, door een organisatie of door leden van het cultureel adviesorgaan, jeugdraad...

De kandidaturen moeten, om geldig te zijn, ten laatste op 15 oktober 2018 ingediend worden. De kandidatuur moet gericht zijn aan de voorzitter van het Cultureel Adviesorgaan, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins of via mail naar dienstvrijetijd@sint-laureins.be.

Ken je iemand die de cultuurprijs of de Sentse Sjarel verdient, stel hem, haar of hen dan snel kandidaat.

Terug naar alle nieuws