aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Aanvragen renteloze energielening nog mogelijk tot 30 november 2018


De Vlaamse Energielening geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Wie overgaat tot energiezuinige renovaties zoals dakisolatie, hoogrendementsglas of de plaatsing van zonnepanelen kan een lening krijgen tot maximaal 15 000 euro met een zeer lage rentevoet van 2 %.

Maar er is meer! Wie deze lening aangaat vóór 31/12/2018 kan lenen zonder de rentevoet te moeten betalen daar de gemeente de rentelast overneemt!

Maar opgelet: om organisatorische redenen ligt de deadline voor het indienen van aanvragen voor de 2%-lening op 30 november 2018! Het aanvraagformulier dient correct ingevuld te zijn en alle bijlagen te bevatten. Aanvragen die ingediend worden na deze datum zullen niet meer behandeld worden (postdatum telt).

Voor meer info welke energiebesparende renovaties in aanmerking komen, de voorwaarden van de energielening, het indienen van het aanvraagformulier enz. kan je terecht op

www.veneco.be/nl/vlaamse-energielening of telefonisch bij Veronique Vanlaer van Veneco op het telnr. 09 251 22 22 of via e-mail: vea@veneco.be.

Terug naar alle nieuws