aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Verbod tot waterneming uit waterlopen en kreken van de Generale Vrije Polders


Het polderbestuur van de Generale Vrije Polders ontvangt regelmatig vragen over waternemingen in de kreken en het dalende waterpeil.

Als gevolg van de actuele weersomstandigheden is de stand van het water in de kreken en waterlopen gedaald. Een verdere daling van het waterpeil zou kunnen leiden tot ontwrichten van het systeem en tot gezondheidsrisico’s, ook en vooral bij dieren die van dat water gebruik maken.

Daarom is het verboden om nog water op te pompen uit waterlopen en kreken gelegen in het ambtsgebied van de Generale Vrije Polders, dienende voor beregening van de landerijen.

Terug naar alle nieuws