aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Agenda gemeenteraad donderdag 17 mei 2018


Donderdag 17 mei 2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 91 te Sint-Laureins.

Agenda:

OPENBARE VERGADERING:

1. Verlenen van een advies inzake dienstjaarrekening 2017 van:

A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo

B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins

C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete

D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman

E) Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart van Watervliet

2. Overdracht kleine oppervlakte openbaar domein te Ketterijstraat 31

3. Overeenkomst inzake de levering, plaatsing en het beheer van een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater en de bijhorende afkoppeling van hemel- en afvalwater – aanpassing

4. Opdrachthoudende vereniging I.V.M.:

A) Toelichting door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2017

B) Algemene Vergadering 13 juni 2018:

- Goedkeuren agenda

- Bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger

5. Opdrachthoudende vereniging Imewo:

A) Toelichting door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2017

B) Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering 18 juni 2018:

- Goedkeuren agenda

- Verzoek tot verschuiven einddatum van Imewo van 9 november 2019 naar 1 april 2019

- Voorstel tot verlenging van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037

- Statutenwijzigingen

- Bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger

6. SLA – Sportschuur: Stookplaatsrenovatie – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

7. Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest, NV Aqufin en het gemeentebestuur Sint-Laureins voor samengevoegde opdrachten van diensten voor het project dorpskernvernieuwing Sint-Laureins

Aanvullende agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:

OPENBARE VERGADERING:

1. Verwijderen bord “gewijzigde verkeerssituatie” Blekkersdijk

2. Verkeersveiligheid door vroeger maaien bepaalde kruispunten of borden

3. Informatieveiligheid en privacy (GDPR)

4. Kerncentrale Borsele

5. Permanent laattijdig bezorgen van uitnodigingen aan CD&V-raadsleden

6. Handhaving sluikstorten en zwerfvuil

7. Gebruik oude pastorie Sint-Laureins

8. Zonnebos

9. Herplaatsen vlag aan Vaartbrug Watervliet

Terug naar alle nieuws