aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Agenda gemeenteraad donderdag 19 april 2018


Donderdag 19 april 2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 91 te Sint-Laureins.

Agenda:

OPENBARE VERGADERING:

1. Aktename ontslag OCMW-raadslid en aanstelling opvolger als werkend lid

2. Intrekking aanvraag om planologisch attest Braet – De Vos NV. – Mededeling

3. Natuurpunt. – Mededeling Stand van Zaken Zonnebos

4. Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk Watervliet. – Onvoorziene meerwerken restauratiedossier

5. Woonwijzer Meetjesland: Bekrachtiging collegebesluit van 27 oktober 2017 betreffende de principiële goedkeuring voor de opmaak van een nieuwe subsidieaanvraag.

6. Gemeentelijk Basisonderwijs. – Aansluiting bij een openbaar ondersteuningsnetwerk in het onderwijs.

7. Goedkeuren huurcontract en afsprakennota tussen de gemeente Sint-Laureins en het Plattelandscentrum Meetjesland vzw

8. Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede:

A) Bijzondere Algemene Vergadering van 05.06.2018: Goedkeuren agenda, statutenwijziging en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger

B) Algemene Vergadering van 05.06.2018: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger

9. Dienstverlenende vereniging Veneco:

A) Toelichting door de op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2017

B) Algemene Vergadering 12.06.2018: Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger

C) Algemene Vergadering 12.06.2018: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Aanvullende agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:

OPENBARE VERGADERING:

1. Niet-verharding hoek inrit Burgemeester Van de Keerestraat – Ketterijstraat

2. Slechte staat Langeweg

3. Heraanleg van de Veldstraat timing

4. Bomen Blekkersdijk

5. Waterkwaliteit Boerekreek

6. Plattelandscentrum Meetjesland

7. Project dorpskernvernieuwing Sint-Laureins deel Dorpsstraat

8. Statiegeld op plastic flessen en drankblikken

Terug naar alle nieuws