aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Gemeentebestuur zoekt jobstudenten


Het gemeentebestuur Sint-Laureins is op zoek naar :

Twee jobstudenten voor de technische buitendienst

Duur : 1 maand

Periode : 1 jobstudent voor de maand juli en 1 jobstudent voor de maand augustus

Voorwaarden :

- de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben voor de aanvang van de tewerkstelling,

- regelmatig ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling en niet uitgesloten worden door het koninklijk besluit van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van titel 6 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten,

- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking,

- de burgerlijke en politieke rechten genieten,

- de voorkeur gaat uit naar kandidaten met een technische opleiding,

- lichamelijk geschikt zijn.

Selectieprocedure : een sollicitatiegesprek

De sollicitatiebrieven moeten binnen zijn ten laatste op 30 maart 2018 ofwel per mail, door afgifte of per brief. Per brief en door afgifte gericht aan: het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 91 te 9980 Sint-Laureins. Per mail: secretariaat@sint-laureins.be .

Inlichtingen :

Werkleider, mevrouw Kathleen Wauters, Sint-Jansstraat 14 te 9982 Sint-Laureins – tel. 09 379 82 12 – mail: technischedienst@sint-laureins.be 

Twee jobstudenten voor de dienst vrije tijd

Duur : 1 maand

Periode : 1 jobstudent voor de maand juli en 1 jobstudent voor de maand augustus

Voorwaarden :

- de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben voor de aanvang van de tewerkstelling,

- regelmatig ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling en niet uitgesloten worden door het koninklijk besluit van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van titel 6 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten,

- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking,

- de burgerlijke en politieke rechten genieten,

- lichamelijk geschikt zijn.

Profiel:

De voorkeur gaat uit naar communicatieve en klantvriendelijke kandidaten met basiskennis van het MS Office pakket. Kennis van het vrijetijdsaanbod van de gemeente is een pluspunt.

Selectieprocedure : een sollicitatiegesprek

De sollicitatiebrieven moeten binnen zijn ten laatste op 30 maart 2018 ofwel per mail, door afgifte of per brief. Per brief en door afgifte gericht aan: het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 91 te 9980 Sint-Laureins. Per mail: secretariaat@sint-laureins.be .

Inlichtingen :

Dienst vrije tijd, Dorpsstraat 87 te 9980 Sint-Laureins – tel 09 218 76 47 - mail: dienstvrijetijd@sint-laureins.be

Terug naar alle nieuws