aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Agenda gemeenteraad donderdag 15 maart 2018


Donderdag 15 maart 2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 91 te Sint-Laureins.

Agenda:

OPENBARE VERGADERING:

1. Decreet Lokaal Bestuur: Kennisname aanstelling algemeen directeur en financieel directeur en vaststelling salarisschaal

2. Watervliet - Relighting sporthal: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

3. Watervliet - Gemeentelijke Basisschool: Zonwering: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

4. Bekrachtiging collegebesluit: Intentieverklaring interregionaal mobiliteitsplan

5. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende de voorwaarden en duur van de terbeschikkingstelling in het kader van de noodplanning tussen het gemeentebestuur Kaprijke, het gemeentebestuur Sint-Laureins en het stadsbestuur Eeklo

6. Planologisch attest Braet – De Vos NV

Aanvullende agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:

OPENBARE VERGADERING:

1. Erfgoedproject “De dodendraad leeft”

2. Uitpas Meetjesland – voorstel tot instap van de gemeente Sint-Laureins

3. Onderhoud herdenkingsstenen oorlogsslachtoffers op de kerkhoven

4. Onderwijs: menswaardig innen van achterstallige facturen

5. Windmolens op grondgebied Sint-Laureins

6. Fietspad langs Leopoldskanaal

Terug naar alle nieuws