aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmaking openbaar onderzoek van een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Leenaerts Frans


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018001988

Referentie gemeente:

2018/00001/OMV

Projectnaam omgevingsloket:

Herstel van het oorspronkelijk maaiveld - Leenaerts Frans

Projectnaam gemeente:

Drijdijk 3 - wijzigen reliëf (sloot dempen)

Ligging:

Drijdijk 3 te 9988 Sint-Laureins

Afdeling 43016, sectie A, perceel 1332_, 1333_, 1334/2_, 1334_, 1335_, 1337_, 1342_, 1343_, 1347H, 1348C

Het bestuur van Sint-Laureins deelt mee dat door Leenaerts Frans, Groot Eyssel 18 te 2328 Hoogstraten, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Drijdijk 3 te 9988 Sint-Laureins, en met als kadastrale ligging Afdeling 43016, sectie A, perceel 1332_, 1333_, 1334/2_, 1334_, 1335_, 1337_, 1342_, 1343_, 1347H, 1348C

Het betreft een aanvraag tot Drijdijk 3 - wijzigen reliëf (sloot dempen).

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12/02/2018 tot en met 14/03/2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 14/03/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Laureins.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Laureins.

Sint-Laureins, 12.02.2018

Franki Van de Moere

Burgemeester

Linda Turpyn

Gemeentesecretaris

Terug naar alle nieuws