aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Agenda gemeenteraad donderdag 15 februari 2018


Donderdag 15 februari 2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 91 te Sint-Laureins.

Agenda:

OPENBARE VERGADERING:

1. Onderhandse aankoop perceeltje grond gelegen te 9981 Sint-Laureins, nabij Molenkreekstraat 1d - Principebeslissing

2. Wijziging statuten Projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland

3. Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Meetjesland. – Jaarverslag 2016-2017 en Jaarrekening – Goedkeuring.

4. Goedkeuring overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en de gemeente Sint-Laureins betreffende de voortzetting van de aansluiting van de Openbare Bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem.

5. Goedkeuring beslissing OCMW-raad dd. 11.01.2018 betreffende de goedkeuring van de statutenwijziging Welzijnsband Meetjesland

Terug naar alle nieuws