aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmaking openbaar onderzoek van een aanvraag tot omgevingsvergunning door lv Baeke - Haertjens


Hierbij brengen wij u ter kennis dat door lv Baeke – Haertjens , gevestigd 9970 Kaprijke  om op de percelen gelegen in de Mariapolderdijk 14 , 9988 Sint-Laureins, kadastraal gekend 5de afdeling, sectie A, nr. 837m, 837n en 836f een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend met als voorwerp:

Verder exploiteren van een bestaand rundveebedrijf door hernieuwen van de grondwaterwinning.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de Deputatie van Oost-Vlaanderen.

De vergunningsaanvraag ligt gedurende de periode van 2 februari 2018 tot en met 3 maart 2018 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins, elke werkdag van 9 tot 12 uur, elke dinsdag van 13.30 tot 19.30 uur en elke donderdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan  het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins tot uiterlijk 3 maart 2018.

Sint-Laureins, 2 februari 2018

Franki Van de Moere

burgemeester

Linda Turpyn

gemeentesecretaris

Terug naar alle nieuws