aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Geen ander plastic in de PMD-zak !


Eind vorig jaar vernam u dat Fost Plus de ambitie heeft om vanaf 2019 de inzameling van PMD uit te breiden met andere verpakkingsplastics. De invoering van zo’n nieuwe inzamelmethode gaat evenwel niet van vandaag op morgen. Fost Plus wil zoiets gefaseerd laten verlopen, zodat tegen 2021 in héél België een uniform inzamelsysteem voor verpakkingsplastics uitgewerkt is.

Hoewel er nog niets is beslist, kijkt men in de IVM-regio al uit naar deze nieuwe inzameling, temeer het een veralgemening wordt van het proefproject dat al een 2-tal jaren in Aalter loopt. En met succes!

Voor alle duidelijkheid: tot nader order wijzigt er niets aan de inzameling van PMD!

Inwoners in de IVM-regio blijven dus in 2018 gewoon het PMD inzamelen zoals ze dat op heden gewoon zijn. De uitbreiding naar P+ (andere plastic verpakkingen) zal geruime tijd op voorhand worden voorbereid en gecommuniceerd. Maar minstens nog in heel 2018 blijven de oude spelregels gelden. Dus géén botervlootje of folies in de blauwe zak!

Terug naar alle nieuws