aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmaking openbaar onderzoek van een aanvraag tot omgevingsvergunning door Lieven De Maertelaere


Hierbij brengen wij u ter kennis dat door Lieven De Maertelaere, gevestigd Wilhelmusstraat 1, 9988 Sint-Laureins om op de percelen gelegen in de Wilhelmusstraat 1, 9980 Sint-Laureins, kadastraal gekend 5de afdeling, sectie B, nr. 685h, 685k, 700a een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend met als voorwerp:

Verder exploiteren en veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een rundveehouderij en het bouwen van een machineloods met aanhorigheden, het aanleggen van verharding en het omvormen van varkensstal naar rundveestal

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de Deputatie van Oost-Vlaanderen.

De vergunningsaanvraag ligt gedurende de periode van 8 december 2017 tot en met 8 januari 2018 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins, elke werkdag van 9 tot 12 uur, elke dinsdag van 13.30 tot 19.30 uur en elke donderdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins tot uiterlijk 8 januari 2018.

Sint-Laureins, 7 december 2017

Linda Turpyn 

gemeentesecretaris

Franki Van de Moere

burgemeester

Terug naar alle nieuws