aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmaking MER screeningsnota en beslissing Bvba Woodframes


Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat de MER SREENINGSNOTA EN BESLISSING van Bvba Woodframes raadpleegbaar is bij de dienst Milieueffectrapportage.

De documenten kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst MER : www.mervlaanderen.be.

De beslissing en de screeningsnota worden gepubliceerd op de website : www.lne.be/mer-dossierdatabank. De beslissing is in de databank bekend onder het nummer SCRPL17249.

De sreeningsnota en de beslissing worden bekend gemaakt van 28 november 2017 tot en met 28 december  2017.

Sint-Laureins, 28 november 2017

Linda Turpyn

gemeentesecretaris 

Hugo Coene

Artikel 63 gemeentedecreet

eerste schepen

Terug naar alle nieuws