aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmaking openbaar onderzoek van een aanvraag tot omgevingsvergunning Koen Huyghe


Hierbij brengen wij u ter kennis dat door Koen Huyghe , wonende  te 9980 Sint-Laureins, Eerstestraat 13 een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen te 9980 Sint-Laureins, Eerstestraat 13, kadastraal bekend 1e afdeling, sectie C, nr. 881 k het bestaand veeteeltbedrijf  te veranderen door uitbreiding en wijziging met als voorwerp :

Omvormen van een gemengd veeteeltbedrijf met 242 runderen en 150 varkens, door annulering van de varkens en een uitbreiding met 108 runderen naar een totaal van 350 runderen, binnen de bestaande stalstructuur.

Verder is er de uitbreiding met 4 ton melkopslag in melkkoeltank, uitbreiding met 400 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakking, uitbreiding met 500 m³ groenvoeder, vermindering van de grondwaterwinning met 50 m³/jaar en uitbreiding met 50 m³ stro en 15 m³ houtkrullen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de Deputatie van Oost-Vlaanderen.

De vergunningsaanvraag ligt gedurende de periode van 18 november 2017 tot en met 18 december 2017 ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het gemeentebestuur, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins, elke werkdag van 9 tot 12 uur, elke dinsdag van 13.30 tot 19.30 uur en elke donderdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan  het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins tot uiterlijk 18 december 2017.

Sint-Laureins, 18 november 2017

Dirk Vanderhaeghen

gemeentesecretaris wnd.

Franki Van de Moere

burgemeester

Terug naar alle nieuws