aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmaking openbaar onderzoek van een aanvraag tot omgevingsvergunning LVL De Cock


Hierbij brengen wij u ter kennis dat door LVL De Cock, gevestigd Goochelaarstraat 12A, 9980 Sint-Laureins om op de percelen gelegen in de Goochelaarstraat 12A, 9980 Sint-Laureins, kadastraal gekend 1ste afdeling, sectie B, nr. 960a, 962d, 962e, 962f, 962g, 965a, 1022a een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend met als voorwerp:

Het veranderen door wijziging en uitbreiding van een rundveehouderij met 74 runderen tot een totaal van 568 runderen + bouwen elektriciteitscabine.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is de Deputatie van Oost-Vlaanderen.

De vergunningsaanvraag ligt gedurende de periode van 21 november 2017 tot en met 22 december 2017 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins, elke werkdag van 9 tot 12 uur, elke dinsdag van 13.30 tot 19.30 uur en elke donderdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan  het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins tot uiterlijk 22 december 2017.

Sint-Laureins, 21 november 2017

Dirk Vanderhaeghen

gemeentesecretaris wnd.

Hugo Coene

Eerste schepen

artikel 63 gemeentedecreet

Terug naar alle nieuws