aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Agenda gemeenteraad donderdag 16 november 2017


Donderdag 16 november 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 91 te Sint-Laureins.

Agenda:

OPENBARE VERGADERING:

1. Aanpassing gemeenteraadsbesluit van 14.09.2017 betreffende de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 2018-2019

2. Raming uit te voeren werken aan waterlopen van derde categorie gedurende het jaar 2018

A) Generale Vrije Polders

B) Slependammepolder

C) Isabellapolder

Advies

3. Hervorming van het PWA-stelsel naar een nieuw instrument “Wijk-werken” binnen het Vlaams Activeringsbeleid

4. Sint-Margriete - Multifunctioneel gebouw. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.

5. Principieel akkoord met het kerkbestuur van Sint-Margriete tot het vestigen van een recht van opstal.

6. Sint-Laureins - Oude Melkerij - Uitvoeringsdossier – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze.

7. Bibliotheek – Goedkeuring Wijzigen Bibliotheekreglement Regiobib Meetjesland.

8. Opdrachthoudende Vereniging IGS Westlede:

Buitengewone Algemene Vergadering van 05.12.2017: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger

9. Dienstverlenende Vereniging Veneco²:

A) Toelichting door de bestuurder over de werking van de opdrachthoudende vereniging

B) Buitengewone Algemene Vergadering 07.12.2017: Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger

C) Buitengewone Algemene Vergadering 07.12.2017: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger

10. Opdrachthoudende Vereniging IVM:

A) Toelichting door de bestuurder over de werking van de opdrachthoudende vereniging

B) Algemene Vergadering 13.12.2017: Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Aanvullende agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:

OPENBARE VERGADERING:

1. Winterplan, ijzelbestrijding: zout strooien van Celiebrug tot aan het kruispunt N49 Celieplas.

2. Oorlogsherdenking of niet, de kerstverlichting hangt er al.

3. Straatverlichting in de Ketterijstraat.

4. Overeenkomst milieupark Sint-Laureins – Kaprijke.

5. Kostprijs schoolgebouw.

Terug naar alle nieuws