aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Verlenging oproep kandidaten sentse economische raad


Het gemeentebestuur wenst een economische raad (Sentse Economische Raad : SENTER) op te richten met als doel het bevorderen van een bedrijfsvriendelijk beleid en het stimuleren van de lokale economie. Deze economische raad vormt de spil tussen lokale ondernemers van diverse economische sectoren en het gemeentebestuur.

De economische raad heeft tot doel overleg te organiseren, advies te verlenen, informatie uit te wisselen en acties en initiatieven te ontwikkelen ter promotie en versterking van de lokale economie in Sint-Laureins.

In de economische raad dienen vertegenwoordigers te zetelen van verschillende economische sectoren zoals horeca, B&B, detailhandel, dienstensector, vrije beroepen, landbouw, recreatie en toerisme, kleine en middelgrote ondernemingen en gemotiveerde burgers.

Bent u geïnteresseerd en:

- bent u zaakvoerder (of gemandateerd door een zaakvoerder) van een zelfstandige entiteit met een ondernemersnummer gevestigd of gedomicilieerd in Sint-Laureins of;

- behoort u tot de dienstensector of een middenstandsorganisatie of;

- oefent u een vrij beroep uit of;

- bent u een gemotiveerde burger die de belangen van de lokale economie behartigt;

stel u dan kandidaat en maak ons onderstaande gegevens over vóór donderdag 30 november 2017 aan secretariaat@sint-laureins.be.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kandidaat Sentse Economische Raad

Ondergetekende mevr./mr. (naam en voornaam)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………………………...……………………..

Tel. / GSM: ………………………….……… Email: …………………………..…………………………………………….

Beroep/zaak: ………………………………………………………………………………………………………………………..

stelt zich kandidaat voor de economische raad als:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum : …………………… Handtekening : …………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terug naar alle nieuws