aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Agenda gemeenteraad donderdag 14 september 2017


Donderdag 14 september 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorpsstraat 91 te Sint-Laureins.

Agenda:

OPENBARE VERGADERING:

1. Project Dorpskernvernieuwing Sint-Laureins – Studieopdracht. – Goedkeuring ontwerp bovenbouw

2. Gemeentepersoneel. – Rechtspositieregeling. - Wijziging

3. Aanpassing gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 2018-2019

4. Kerkenbeleidsplan. – Goedkeuring

5. Vervangen elektriciteitscabine te 9988 Sint-Laureins, Zandstraat. – Goedkeuring overeenkomst houdende opstalrecht

6. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog. - Goedkeuring schoolreglement omvattende:

1. Pedagogisch project

2. Schoolreglement

3. Infobrochure

7. Welzijnsband Meetjesland – Jaarrekening 2016. – Kennisname

Aanvullende agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:

OPENBARE VERGADERING:

1. Werkkledij personeel

2. Ledigen overvolle containers

3. Programma Open Monumentendag

4. Bewegwijzering

5. Ontsluiting Sint-Laureins naar N49

6. Fusiegesprekken: stand van zaken?

Terug naar alle nieuws