aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmaking MER screeningsnota en beslissing N.V. Braet - De Vos


Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat de MER SREENINGSNOTA EN BESLISSING van nv Braet – De Vos raadpleegbaar is bij de dienst Milieueffectrapportage.

De documenten kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst MER : www.mervlaanderen.be.

De beslissing en de screeningsnota worden gepubliceerd op de website : www.lne.be/mer-dossierdatabank. De beslissing is in de databank bekend onder het nummer SCRPL16295.

De sreeningsnota en de beslissing worden bekend gemaakt van 20 juni 2017 tot en met 20 juli 2017.

Sint-Laureins, 20 juni 2017

Linda Turpyn, gemeentesecretaris

Franki Van de Moere, burgemeester

Terug naar alle nieuws