aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Burgemeester en Schepenen

schepencollege

Van links naar rechts : Hugo Coene, Robert Soberon, Franki Van de Moere, 

Claudine Bonamie, Johan Francque en Tom Lacres

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Burgemeester, de heer Franki Van de Moere,

Hellenpolder 1, 9988 Sint-Laureins

tel. 0485 55 06 01 - mail : burgemeester@sint-laureins.be

Bevoegdheden :

Franki Van de Moere

- dagelijks bestuur en coördinatie

- politie – brandweer – nood- en interventieplan

- openbare werken : wegen/voetpaden/fietspaden

- waterbeleid en rioleringen

- groenonderhoud

- mobiliteit en verkeersveiligheid

- dorpskernvernieuwing

- landbouw

- public relations

Eerste schepen, de heer Hugo Coene,

Smissestraat 5, 9980 Sint-Laureins

tel. 0476 40 05 12 -  mail : hugo.coene@sint-laureins.be

Bevoegdheden :

Hugo Coene

- algemene beleids- en beheersplanning

- begroting en financiën

- personeelsbeleid en vakorganisaties

- Europees structuurfonds

- toezicht OCMW en Kerkfabrieken

- communicatie en informatie, ICT

Tweede schepen, de heer Johan Francque,

Sint-Jansstraat 54, 9982 Sint-Laureins

tel. 0476 24 72 53 - mail : johan.francque@sint-laureins.be

Bevoegdheden :

Johan Francque

- ruimtelijke ordening en stedenbouw

- huisvesting en wonen

- lokale economie, middenstand en KMO

- milieu, afval- en huisvuilthematiek

- gemeentelijk patrimonium, monumentenzorg

en landschappen

Derde schepen, mevrouw Claudine Bonamie,

Rommelsweg 3, 9980 Sint-Laureins

tel. 0486 89 99 15 - mail : claudine.bonamie@sint-laureins.be

Bevoegdheden :

Claudine Bonamie

- burgerlijke stand en bevolking

- huwelijken en jubilea

- onderwijs en kinderopvang

- jeugd- en gezinsbeleid

- energiebeleid en nutsvoorzieningen

- inrichting kerkhoven

Vierde schepen, de heer Robert Soberon,

Beukenhof 13, 9980 Sint-Laureins

tel. 0496 22 37 61 - mail : robert.soberon@sint-laureins.be

Bevoegdheden :

Robert Soberon

- sportbeleid

- toerisme

- cultuur

- bibliotheek – muziekschool

- feestelijkheden, kermissen

- verbroedering grensgemeenten

- ontwikkelingssamenwerking

OCMW-voorzitter en schepen, de heer Tom Lacres,

Leemweg 39, 9980 Sint-Laureins

tel. 09 370 82 05 - mail : tom.lacres@sint-laureins.be  

Bevoegdheden :

Tom Lacres

- OCMW

- woonzorgcentrum (rustoord)

- sociale zaken en welzijn

- seniorenbeleid

- PWA - tewerkstelling

- armoedebestrijding