aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Schepencollege en vast bureau

schepencollege en vast bureau (2)

V.l.n.r. Hugo Coene, Tom Lacres, , Claudine Bonamie,

Franki Van de Moere, Carlos Bonamie

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE EN VAST BUREAU

Burgemeester, de heer Franki Van de Moere,

Hellenpolder 1, 9988 Sint-Laureins 

tel. 0485 55 06 01 - mail : burgemeester@sint-laureins.be

Bevoegdheden :

Franki Van de Moere

- Politie en brandweer

 - Openbare werken

 - Groenonderhoud

 - Polders en wateringen

 - Mobiliteit

 - Ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting en wonen

 - Landbouw

Eerste schepen, mevrouw Claudine Bonamie,

Rommelsweg 3, 9980 Sint-Laureins 

tel. 0486 89 99 15 - mail : claudine.bonamie@sint-laureins.be

Bevoegdheden :

claudine bonamie 11.01.2019 (gecomprimeerd)

- Burgerzaken

- Begraafplaatsen

- Onderwijs en kinderopvang

- Middenstand, lokale economie en zonevreemde bedrijven

- Feestelijkheden en evenementen

- Energiebeleid en nutsvoorzieningen

Tweede schepen, de heer Carlos Bonamie,

Moershoofdeweg 17, 9980 Sint-Laureins 

tel. 0498 21 62 95 - mail : carlos.bonamie@telenet.be

Bevoegdheden :

Carlos Bonamie (2)

- Sport

- Jeugd

- Toerisme

- Cultuur

- Bibliotheek

- Milieu en klimaat

Derde schepen, de heer Hugo Coene,

Smissestraat 5, 9980 Sint-Laureins 

tel. 0476 40 05 12 -  mail : hugo.coene@sint-laureins.be

 Bevoegdheden :

Hugo Coene

- Financiën en meerjarenplanning

- Personeel

- Gemeentelijk patrimonium

- Kerkfabrieken

- Ruimtelijke planning

- IT

Vierde schepen, de heer Tom Lacres,

Leemweg 39, 9980 Sint-Laureins 

tel. 09 370 82 05 - mail : tom.lacres@sint-laureins.be  

Bevoegdheden :

Tom Lacres

- Sociale zaken

- Seniorenbeleid

- Communicatie en informatie

- Sociale huisvesting

linda turpyn 2Algemeen directeur, mevrouw Linda Turpyn, 

Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins 

tel. 09 218 76 41 – Gsm 0494 54 18 15

mail : algemeendirecteur@sint-laureins.be