aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

GECORO

In de vergadering van de gemeenteraad van 18 april 2019 werd de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) samengesteld.

De gecoro bestaat uit 9 leden, waarvan drie deskundigen en zes vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke geledingen.

Opdracht:

De gecoro heeft wettelijk afgelijnde opdrachten zoals het formuleren van adviezen over ruimtelijke plannen, beleidsplannen ruimte, planologische attesten, stedenbouwkundige verordeningen, … Daarnaast heeft de gecoro ook een algemene adviestaak inzake het plannen- en vergunningenbeleid.

Zo heeft de gecoro in 2018 over de volgende onderwerpen vergaderd:

· over een masterplan voor de gemeente Sint-Laureins;

· over twee aanvragen tot planologische attesten;

· over meergezinswoningen;

· over de film “plannen voor plaats” van de Vlaamse Bouwmeester.

De samenstelling van de gecoro ziet er vanaf 2019 als volgt uit:

Deskundigen:

· Luc Groosman (voorzitter) – plaatsvervanger: Pieter Van Wynsberghe

· Isabelle Verwilst – plaatsvervanger: Antoon Devaere

· Christel Vannoppen – plaatsvervanger: Joke Crusenaire

Maatschappelijke geledingen:

· Landelijk Vlaanderen: Eric Dessomviele – plaatsvervanger: Lucie De Vos

· Natuurpunt Meetjeslandse Kreken: Bart Vandevoorde – plaatsvervanger: Dirk Beelaert

· Onderwijs: Kelly Callewaert – plaatsvervanger: Patriek Coene

· ACV: Francine Calsyn – plaatsvervanger: Geert Boelens

· Unizo: Nicole Goethals – plaatsvervanger: Kathy Buyse

· Bedrijfsgilde: Philip Maenhout – plaatsvervanger: Wim De Pauw

De politieke fracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad, mogen een niet-stemgerechtigd lid afvaardigen naar de vergaderingen.
Het secretariaat voor de gecoro wordt waargenomen door de omgevingsambtenaar – stedenbouw.
Contact:

GECORO Sint-Laureins

Dorpsstraat 91

9980 Sint-Laureins

09 218 76 40