aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Managementteam

HET MANAGEMENTTEAM

Taak :

Het gemeentedecreet verplicht gemeenten om een managementteam op te richten.

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie. Het moet daarenboven een ondersteuning bieden aan de veelomvattende taak van de gemeentesecretaris en komt dan ook geregeld onder haar voorzitterschap samen.

Het Managementteam wil een sturende rol vervullen bij de realisatie van organisatiedoelstellingen en daarbij op een zo efficiënt mogelijke manier personen en middelen inzetten. Het doet tijdens zijn besprekingen geregeld een beroep op de expertise, professionaliteit en ervaring van medewerkers uit diverse diensten.

Samenstelling :

Linda Turpyn, algemeen directeur

Joost Decock, financieel directeur

Sandrine Mouton, stafmedewerker

Maarten Schuermans, diensthoofd technische dienst

Kathleen Seynhaeve, deskundige dienst toerisme

Nele Lust, bibliothecaris

Veerle De Booser, milieuambtenaar

Ward De Buck, stedenbouwkundig ambtenaar

Franki Van de Moere, burgemeester