aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

jan roets (2)De taak van voorzitter van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn wordt uitgeoefend door gemeenteraadslid :

Jan Roets, Nieuwbedelf 11 , 9980 Sint-Laureins.

De taak van de voorzitter bestaat  uit : 

- het voorbereiden van de gemeenteraadszittingen en zittingen raad voor maatschappelijk welzijn meer bepaald het opmaken van de agenda (agendapunten van het schepencollege en vast bureau, eigen agendapunten en aanvullende agendapunten van de gemeenteraadsleden),

- het bijeenroepen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn,

- de vergaderingen leiden.