aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Gezocht: goede buren van de waterloop


Wie langs een provinciale waterloop woont, is – zonder dit wellicht goed te beseffen – buur van het provinciebestuur. De Provincie Oost-Vlaanderen start een campagne om dit onder de aandacht te brengen. In een filmpje legt het alter ego van de bekende Oost-Vlaming Jan Matthys uit waarom de Provincie van belang is en wat het provinciaal waterlopenbeheer allemaal inhoudt. 

Hij doet een uitdrukkelijke oproep aan de oeverbewoners ‘om de integriteit van de oevers te respecteren en om geen koterijen te bouwen langs de rivier’. Via www.oost-vlaanderen.be/oeverbewoner hoor en zie je Jans volledige verhaal.

De regels in mensentaal

De regelgeving rond waterlopen is complex. De Provincie heeft de essentie in leesbare taal gebundeld in een brochure. Aanpalende eigenaars weten vaak niet wat het belang is van een goed onderhoud van de waterloop die langs hun eigendom loopt. Met de brochure wil de Provincie de belangrijkste vragen van oeverbewoners of van wie professioneel met waterlopen bezig is, beantwoorden.

De lezer komt  te weten wie welke beken onderhoudt en hoe dat in zijn werk gaat, hoe hij een vergunning aanvraagt als hij zelf werken aan een waterloop wil uitvoeren en aan welke regels beplanting en constructies langs waterlopen moeten voldoen. De brochure legt ook uit waar de grens loopt tussen de private eigendom en die van de waterloopbeheerder. Tenslotte komt de bestrijding van schadelijke exotische planten en dieren aan bod en hoe we modderstromen kunnen inperken bij hevige neerslag.

Brochure aanvragen

Men kan de gedrukte brochure aanvragen via waterbeleid@oost-vlaanderen.be. Ze is digitaal downloadbaar op www.oost-vlaanderen.be/oeverbewoner

Terug naar alle nieuws