aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmaking van een vacature voor een standplaats van een schietkraam en een kindermolen op de kermis van Watervliet de tweede zondag van oktober


De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat overeenkomstig artikel 2.9.3.1 van het gemeentelijk politiereglement met betrekking tot de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad dd. 25.06.2009 een vacature wordt opengesteld voor een standplaats met een SCHIETKRAAM EN EEN KINDERMOLEN op de KERMIS VAN WATERVLIET DE TWEEDE ZONDAG VAN OKTOBER  op het Stee.

De toewijzing van de standplaats zal gebeuren bij abonnement voor een periode van vijf jaar, die stilzwijgend wordt verlengd.

Voorwaarden inzake toewijzing standplaats :

De standplaats zal worden toegewezen :

- aan de houder van een machtiging als werkgever in kermisactiviteiten voor eigen rekening,

- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur, houder van de machtiging als werkgever in kermisactiviteiten.

Bijkomende voorwaarden :

- de uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s,

- wanneer het een kermisattractie betreft met voortbeweging van personen, aangedreven door niet-menselijke energiebron, moet de attractie voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen.

De kandidaturen moeten schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins vóór 30 juli 2017 :

- hetzij bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,

- hetzij bij een schrijven af te geven bij de dienst logistiek in het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs,

- hetzij per fax op per e-mail tegen ontvangstbewijs.

Franki Van de Moere

Burgemeester

Linda Turpyn

gemeentesecretaris

Terug naar alle nieuws